การเดินทางเข้ามาทำงานในฐานะนักร้องในประเทศไทยนั้น ต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของวีซ่าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การทำงานและการเข้าพักอาศัยในประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น และไม่มีปัญหาทางกฎหมาย บทความนี้จะอธิบาย ประเภทวีซ่า ข้อกำหนด และเอกสารการขอวีซ่านักร้องในประเทศไทยอย่างละเอียด เพื่อให้คุณเตรียมตัวได้อย่างครบถ้วน

ประเภทของวีซ่าสำหรับนักร้อง

1. Non-Immigrant Visa B (Business Visa)

 • สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาทำงานในประเทศไทย การขอวีซ่าแบบนี้จะต้องมีการจ้างงานจากบริษัทหรือองค์กรในประเทศไทย
 • วีซ่านี้สามารถต่ออายุได้ และสามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน (Work Permit) หลังจากที่เข้ามาในประเทศแล้ว

2. Non-Immigrant Visa O (Other Visa)

 • สำหรับผู้ที่มีความสัมพันธ์กับคนไทย เช่น แต่งงานกับคนไทย หรือเป็นบุตรของคนไทย
 • วีซ่านี้สามารถใช้เพื่อเข้ามาทำงานในบางกรณีได้ แต่ต้องมีการยื่นขออนุญาตเพิ่มเติม

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
 • รูปถ่ายขนาด 4x6 ซม. จำนวน 2 รูป
 • จดหมายเชิญจากผู้จัดงานหรือบริษัทในประเทศไทย
 • สัญญาการแสดงหรือการจ้างงาน
 • ประวัติการแสดงและผลงานที่ผ่านมา
 • ใบอนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางาน (ในกรณีที่พำนักเกิน 15 วัน)

คำแนะนำ

 • เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า
 • เริ่มต้นขั้นตอนล่วงหน้า อย่างน้อย 2-3 เดือนก่อนวันเดินทาง
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ

หากท่านกำลังมองหาผู้ให้บริการด้านวีซ่าใบอนุญาติทำงาน Work permit และ Visa ให้กับต่างชาติที่ต้องเข้ามาทำงานในไทย Professional One เรามีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์โดยตรง พร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่านแบบครบวงจร ให้กับทุกองค์กร สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรับบริการขอใบอนุญาติทำงาน Work permit และ Visa ได้ที่ Tel.02-619-2161 กด 1 หรือทาง LINE@: @Proonesales หรือ คลิกเพิ่มเพื่อนที่นี่ 

 

"ปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนในเรื่องขั้นตอนและเอกสารจะหมดไปหากท่านติดต่อ Professional One ให้ดูแล" 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก 
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ www.consular.go.th 
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว www.doe.go.th 
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th 

ติดต่อสอบถาม/ขอใบเสนอราคา

 •