Workplace Happiness สร้างความสุขในการทำงาน

ความสุขคืออะไร จะหาเจอไหม เป็นคำถามที่ดูเหมือนจะตอบง่าย แต่ก็ตอบยาก เป็นคำตอบที่ล้วนอยู่ในตัวเราที่แตกต่างกันไป ความสุขเกิดได้จาก ความสุขในการกิน ความสุขในการนอน ความสุขในการท่องเที่ยว แล้วเราจะสร้างความสุขที่สำคัญ ที่เราใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตอยู่กับมันได้อย่างไร ความสุขนั้นก็คือ ความสุขในการทำงาน ปัจจุบันหลายคนหันมาใส่ใจการสร้างความสุขในที่ทำงานมากขึ้น ต่อจากนี้คือแนวทางการสร้างความสุขในการทำงานให้ยั่งยืน เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กัน

เราเคยมีความสงสัยกันไหมว่าความสุขในการทำงาน คืออะไร ?
ความสุขในการทำงานนั้นหลักที่แท้จริงแล้วไม่ใช่การเดินทางสะดวก มุมทำงานที่ดี หรือเงินเดือนสูงแต่แท้จริงแล้วคือ งานที่ได้รับมอบหมาย การได้รับการยกย่องยอมรับ ความก้าวหน้า รวมไปถึงปัจจัยทางด้านบุคคล เช่น เพื่อนร่วมงานที่ดีหรือหัวหน้างานที่เมตตา รู้สึกสนุกขณะทำงานโดยไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใด ๆ ซึ่งทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ทำให้เรามีความสุข รู้สึกอยากทำงาน เต็มไปด้วยความตื่นตัวและมีชีวิตชีวา 

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job