Visa & Work Permit โปรเฟสชันแนลวัน พร้อมดูแลให้คุณ ทุกขั้นตอน บริการระดับมืออาชีพ

Visa & Work Permit โปรเฟสชันแนลวัน พร้อมดูแลให้คุณ ทุกขั้นตอน บริการระดับมืออาชีพ
.
โปรเฟสชันแนลวัน เราคือผู้ให้บริการด้านวีซ่า และเวิร์คเพอร์มิทรวมถึงให้คำปรึกษาฟรี ในการดำเนินการด้าน Visa&Work Permit ให้ชาวต่างชาติพร้อมบริการดูแลทุกขั้นตอน
.
โปรเฟสชันแนลวัน พร้อมให้บริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit และการขอ Visa ภายในราชอาณาจักรไทย ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ ดังต่อไปนี่
.
- บริการต่อใบอนุญาตทำงานเมื่อครบ 1ปี
- ขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน
- แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน
- เตรียมเอกสารบริษัทเพื่อขอวีซ่า non-immigrant visa ณ สถานฑูตไทยในต่างประเทศ
- ขอต่ออายุ visa
- การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
- แจ้งอยู่เกิน 90 วัน
- การขอวีซ่า Non Immigrant visa สำหรับครอบครัวพนักงานต่างชาติ
- บริการแนะนำตรวจสุขภาพ
- บริการจ้างงานพนักงานต่างชาติ
- บริการบริหารค่าจ้างเงินเดือนต่างชาติ
- เอกสารบริษัทที่ใช้ประกอบการขอใบอนุญาต และวีซ่า ตามต้องการของราชการ
.
โปรเฟสชันแนลวัน ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit และการขอ Visa ภายในราชอาณาจักรไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจร ให้กับองค์กรทุกขนาด สอบถามเราได้ที่ Tel.02-619-2161 หรือ ทาง LINE OA ID : @Jobone (มี@) หรือ คลิกเพิ่มเพื่อนที่นี่