EN  |  TH

Tags Archives: โซเชียลในที่ทำงาน

0 comment

5 วิธีเด็ด ๆ ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค…

การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค ในสังคมปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจ แต่การจะเลือกใช้ประโยชน์โซเชียลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการใช้โซเชียลในที่ทำงานนั้นนับเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คน อาจตั้งคำถามอยู่ก็เป็นได้ สำหรับผู้ที่ต้องการให้การทำงานเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรศึกษา 5 วิธีเด็ด ๆ ใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์กับการทำงานของคุณซึ่งมีดังต่อไปนี้ 1.ใช้โซเชียลในการสั่งงาน สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าการเลือกใช้ประโยชน์โซเชียลที่ดีที่สุด คือ การสั่งงานผ่านโซเชียล เช่น Facebookหรือ Line เนื่องจากส่วนใหญ่แล้ว..

Read More
0 comment

คุณและโทษของการใช้โลกโซเชียลในที่ทำงานที่ควรทราบ เมื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงาน

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงาน ความรับผิดชอบในหน้าที่จะต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งผู้ที่อยู่ในวัยทำงานจำเป็นจะต้อง พัฒนาตัวเองให้ก้าวไปอีกขั้น ด้วยการลดเล่นโซเชียลในที่ทำงานเพื่อให้งานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สำหรับการเรียนรู้คุณและโทษของโลกโซเชียลเป็นสิ่งที่วัยทำงานควรทำมากที่สุด โดยคุณและโทษของ โลกโซเชียลมีดังต่อไปนี้ คุณประโยชน์ของโลกโซเชียล 1.ช่วยให้การติดต่อสื่อสารในทีมทำได้ง่ายขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองและต้องการให้การทำงานเป็นทีมง่ายขึ้นกว่าเดิม การใช้โชเชียลในที่ทำงานเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง โดยการใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวย ในการสื่อสารภายในทีมจะทำให้การติดต่อสื่อสาร ทำได้ง่ายดายกว่าเดิม อีกทั้งยังเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการใช้โซเชียลเป็นประจำอยู่แล้ว 2.กระตุ้นการทำงานเป็นทีมได้ง่ายกว่าเดิม การเปิดกรุ๊ปใน..

Read More