EN  |  TH

Tags Archives: สมัครงาน IT

0 comment

“ทำไมคุณถึงต้องการงานนี้” กับวิธีตอบคำถาม ฉลาดๆ 5…

เมื่อสมัครงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการเรียกสัมภาษณ์งานที่ถือว่าเป็นหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญอย่างมากของผู้ที่สมัครงาน IT ทั้งยังเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายอย่างมากสำหรับผู้ที่จะไปสัมภาษณ์งานไอที เพราะต้องคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะได้ไปสัมภาษณ์จริงว่าจะต้องเจอคำถามอะไรบ้างจากผู้ที่สัมภาษณ์ เพราะนอกจาก คำถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวกับประวัติการทำงานทั่ว ๆ ไปแล้ว ก็ยังมีคำถามที่เจาะประเด็นลึกเพื่อดูความคิดเห็น ของผู้ที่สมัครงาน IT อย่างเช่น ทำไมถึงต้องการงานนี้ , ช่วยเล่าเกี่ยวกับตัวเองให้ฟังหน่อยหรือคิดอย่างไรกับที่นี่ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นคำถามที่อาจจะทำให้สะดุดได้ ถ้าไม่ได้เตรียมตัวมาให้พร้อมผู้ที่สมัครงาน IT..

Read More
0 comment

เทคนิคการสมัครงาน IT อย่างมืออาชีพ

การสมัครงานในปัจจุบันส่วนใหญ่จะนิยมการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซต์หางานและสมัครงานออนไลน์ เพราะเป็นสื่อและเครื่องมือที่สะดวกสบายที่สามารถทำให้ทั้งผู้หางานและบริษัท ที่หาคนทำงาน และถ้าต้องการจะสมัครงาน IT ก็ต้องมีการหางานที่หลากหลาย หรือบริษัทที่ต้องการคนที่หางานไอทีก็สามารถที่จะมาประกาศหาคนทำงานได้ที่เว็บไซต์สมัครงาน เพื่อที่จะสามารถหาคนทำงานที่ตรงใจและตรงต่อคุณสมบัติมากที่สุด ทั้งยังสามารถเข้าหาผู้ที่หางานไอทีที่มีทักษะในการทำงานด้านไอทีโดยเฉพาะ ทั้งนี้ยังมีรูปแบบแอพพลิเคชั่นในเว็บไซต์สมัครงาน IT ที่จะมีเครื่องมือในการช่วยให้ทางบริษัทได้แยกแยะคุณสมบัติของผู้สมัครโดยตรง ผู้ที่กำลังหางานไอที จึงควรที่จะมีการฝากประวัติไว้ที่เว็บไซต์หางานไว้หลาย ๆ ที่ก็จะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทางบริษัทจะได้เห็นถึงประวัติของผู้ที่สมัครงาน IT เอาไว้ สิ่งที่ผู้หางานไอทีควรทำในการสมัครงานคือการกรอกข้อมูลส่วนตัวและคุณสมบัติการทำงานที่ผ่านมา..

Read More