Pro One Group ส่งต่อความรู้มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านซองกาเรีย จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ทีมไอทีเซอร์วิส ของบริษัทในเครือโปรวันกรุ๊ป ได้นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องเขียนต่างๆ รวมถึงเงินบริจาคจากพนักงานในเครือโปรวันกรุ๊ป มอบให้แก่โรงเรียนบ้านซองกาเรีย อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับคุณครูและนักเรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ทั้งนี้โปรวันกรุ๊ป มีความยินดีที่จะสนับสนุนอุปกรณ์ไอทีอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษาที่ขาดแคลนต่อไป