Outsource กับ Subcontract บริการที่คล้ายแต่แตกต่าง

การให้บริการจัดหาพนักงานในรูปแบบของ บริษัท Subcontract และ Outsource เป็นคำที่มักถูกใช้แทนกันในบางครั้ง แต่อันที่จริงทั้งสองคำนี้มีความหมายที่แตกต่างกัน เรามาดูความแตกต่างที่สำคัญของบริการ Outsource กับ Subcontract เพื่อที่เราสามารถเลือกใช้บริการที่เหมาะสมกับธุรกิจได้ 

บริการ Outsource คืออะไร?

การจ้างบุคคลภายนอกหรือบริษัทอื่นเข้ามาดำเนินงานบางส่วน หรือทั้งหมดของกระบวนการผลิตหรือบริการ ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ เช่น การบริหารจัดการระบบไอที การบริหารบัญชีการเงิน เป็นต้น 

บริการ Subcontract คืออะไร?  

การว่าจ้างให้บริษัทอื่นเข้ามาทำงานแทนโดยองค์กรผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดขอบเขตและระยะเวลาในการทำงาน ซึ่งบริษัท Subcontract จะเป็นผู้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยส่วนมาก บริษัท Subcontract จะถูกว่าจ้างให้ทำงานในส่วนของงานที่ใช้ความสามารถเฉพาะทางอาทิเช่น งานก่อสร้าง งานในสายการผลิต รวมไปถึงงานประเภทบริการต่างๆ 

ความแตกต่างระหว่างบริการ Outsource และ Subcontract 

บริการ Outsource ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญและลดต้นทุนที่เกิดจากการจ้างพนักงานเต็มเวลา อีกทั้งยังช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการทรัพยากรภายใน ในขณะที่การจ้างบริษัท Subcontract นั้นมีข้อดีในการลดภาระความรับผิดชอบจากการจัดการโครงการ เนื่องจากผู้รับเหมาช่วงจะมีหน้าที่ควบคุมโครงการจนถึงเสร็จสิ้น 

บริษัท Outsource และ Subcontract ล้วนเป็นทางเลือกในการจ้างงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมต้นทุนและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ อย่างไรก็ดี การเลือกรูปแบบการจ้างงานให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ขององค์กร เช่น เป้าหมายขององค์กร ระยะเวลา ประเภทของงาน และงบประมาณของแต่ละโปรเจค 

โปรเฟสชันแนลวัน ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และครบวงจร เราผู้เป็นอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทชั้นนำมานานกว่า 35 ปี และเพิ่มความมั่นใจในบริการ HR Outsource ให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO 9001, ISO/IEC 20000, และ ISO/IEC 27001 ติดต่อสอบถามเราได้ที่ Tel.02-619-2161 กด 1 หรือทาง LINE: @Proonesales   

 

“สร้างความล้ำหน้าด้วยศิลป์แห่งมนุษย์และศาสตร์แห่งเทคโนโลยี”
“One Step Ahead of Human And Technology Solution” 

ติดต่อสอบถาม/ขอใบเสนอราคา

  •