5 คุณสมบัติของบริษัท Outsource ที่ดี ควรเป็นอย่างไร

5 คุณสมบัติของบริษัท Outsource ที่ดี

5 คุณสมบัติของบริษัท Outsource ที่ดี ควรเป็นอย่างไร 

คำแนะนำก่อนจะเลือกใช้บริการ Outsource จากบริษัทใด ๆ ก็ตาม ควรมีการตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทนั้นให้ชัดเจน เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลา หรือเสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์ โดยสามารถตรวจเช็กคุณสมบัติบริษัท Outsource ที่ดี ได้ดังนี้ 

  1. บริษัท Outsource ควรมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการหาพนักงานได้ตามที่คุณต้องการ หรือเช็กจำนวนปีที่จัดตั้งบริษัทขึ้นมา 
  2. ทีมงานที่มีคุณภาพ เมื่อสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา หรือขั้นตอนต่าง ๆ สามารถแจ้งรายละเอียด และตอบคำถามได้อย่างชัดเจน 
  3. มีการสื่อสารและช่องทางติดต่อที่ดี มีการตอบกลับที่ถูกต้อง มีช่องทางติดต่อง่าย สะดวกต่อการอัปเดตการทำงานอยู่ตลอดเวลา  
  4. บริษัท Outsource ที่ดีควรมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ  มั่นใจได้ว่าข้อมูลต่างๆ ที่ให้กับบริษัทจะไม่รั่วไหลออกไป 
  5. มีบริการหลังการขายที่ดี บริษัท Outsource จะต้องมีการติดตาม และประเมินผลการทำงานอยู่เสมอ และสามารถแจ้งปัญหาหากเกิดข้อผิดพลาดสามารถ แก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ทำงานได้อย่างมืออาชีพ 

โปรเฟสชันแนลวัน ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และครบวงจร เราผู้เป็นอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทชั้นนำมานานกว่า 35 ปี และเพิ่มความมั่นใจในบริการ HR Outsource ให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO 9001, ISO/IEC 20000, และ ISO/IEC 27001 ติดต่อสอบถามเราได้ที่ Tel.02-619-2161 กด 1 หรือทาง LINE: @Proonesales   

 

“สร้างความล้ำหน้าด้วยศิลป์แห่งมนุษย์และศาสตร์แห่งเทคโนโลยี”
“One Step Ahead of Human And Technology Solution” 

ติดต่อสอบถาม/ขอใบเสนอราคา

  •