2021 เริ่มปีใหม่แล้วตั้งเป้าหมายยังไงดี

ทำไมต้องตั้งเป้าหมายให้กับตัวเอง ทุกคนล้วนมีความฝันในชีวิต วางอนาคตว่าตัวเองอยากจะเป็นแบบไหนและอยากจะเป็นอะไร แต่เป็นเรื่องยากที่จะรู้ได้ว่าควรจะเริ่มจากจุดไหนก่อน วันนี้เรามีวิธีการตั้งเป้าหมายให้กับชีวิต 10 ข้อมาให้ลองนำไปใช้ หรือนำไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับตัวเรา

1.กำหนดสิ่งที่ตัวเราต้องการ หลายคนมักจะไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองต้องการในชีวิต ดังนั้น ในขั้นแรก หน้าที่ของเราก็คือการปรับเปลี่ยนแนวคิดบางอย่าง เช่น “ความสุข” หรือ “ความมั่นคง” ให้กลายเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำ

2.จินตนาการถึงอนาคตข้างหน้า ให้เราลองคิดถึงอนาคตในอุดมคติของเราว่ามันมีลักษณะแบบไหน ไปทางไหน และให้ถามตัวเองด้วยคำถามที่จะช่วยให้เราได้เห็นถึงรายละเอียดของสิ่งที่ตัวเองนึกถึงอยู่

3.กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน หลังจากที่เราระดมความคิดของตัวเองออกมาแล้ว เราต้องกำหนดเป้าหมายเหล่านั้นให้มีความชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

4.วางแผน เมื่อเราได้เป้าหมายแล้ว ขั้นต่อไปคือ เราจะทำอย่างไรให้เราสามารถไปให้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ แน่นอนว่าก่อนเราจะเดินต่อเป้าหมายเราจะต้องมีการวางแผนในการทำให้สำเร็จ

5.กำหนดเวลาให้ชัดเจน เมื่อเรากำหนดวิธีเพื่อจะไปถึงเป้าหมายแล้ว เราต้องกำหนดวันที่เราจะต้องทำสำเร็จ เพื่อการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

6.วางแผนรับมือกับอุปสรรคที่อาจจะต้องเจอ ให้เราลองคิดถึงสิ่งต่างๆ ที่น่าจะทำให้แผนของเรามีปัญหาดู เพราะการคิดไปล่วงหน้าว่าตัวเองอาจจะต้องเจออุปสรรคอะไรบ้าง จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาไอเดียการรับมือกับอุปสรรคต่างๆได้ ถ้าหากอุปสรรคเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจริงๆ

7.พยายามเดินหน้าไปให้ถึงเป้าหมาย เมื่อเรามีเป้าหมายแล้ว มีการวางแผน สิ่งสุดท้ายที่เราเหลืออยู่นั้นก็คือ การเดินหน้าเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่เราต้องไว้ ซึ่งเราควรจะทำอย่างไรถึงจะไปให้ถึงเป้าหมายได้ดีที่สุด

8.ทำตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เมื่อเราได้เริ่มต้นแล้ว กุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายก็คือ พยายามทำตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและคงเส้นคงวา เพราะนี่คือกระบวนการที่เป็นไปทีละขั้นตอน และจะต้องกินระยะเวลานาน ดังนั้น การคอยสร้างความคืบหน้าให้ตัวเองอยู่เรื่อยๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

9.คอยสร้างแรงกระตุ้นให้ตัวเอง ความต่อเนื่องคือสิ่งสำคัญ มันจึงจำเป็นมากที่เราจะต้องคอยสร้างแรงผลักดันให้ตัวเองอยู่เรื่อยๆ

10.คอยติดตามความคืบหน้าของตัวเอง ติดตามความคืบหน้าเป็นวิธีการที่ดีที่จะทำให้ตัวเองมีแรงกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาคือการคอยติดตามความคืบหน้าของตัวเอง เพื่อให้เรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหน ต้องทำอะไรต่อ จะปรับเปลี่ยนแผนไหมเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 

สุดท้ายนี้สิ่งสำคัญของการจะให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นคือ ความตั้งใจ ความสม่ำเสมอ ไม่ท้อต่ออุปสรรคที่จะต้องเจอ ดีใจเมื่อสำเร็จและตั้งเป้าหมายต่อไป ลุกเมื่อล้มลงมือทำใหม่