เงินเดือนเท่าไหร่ ทำไมถึงห้ามบอกกัน

เงินเดือนเท่าไหร่ทำไมถึงห้ามบอกกัน

ในสัญญาตอนเริ่มงานของบริษัทมักจะระบุไว้ชัดเจนว่า “ห้ามพูดถึงเรื่องเงินเดือนกับเพื่อนร่วมงานเด็ดขาด” โดยให้เหตุผลว่าเพื่อผลประโยชน์ของตัวพนักงาน ซึ่งความจริงแล้วประกอบไปด้วยหลายเหตุผล แม้ว่าจะทำงานบริษัทเดียวกัน แผนกเดียวกัน ตำแหน่งเดียวกัน หรือแม้กระทั่งจบมาจากคณะและมหาวิทยาลัยเดียวกัน มันก็สามารถเป็นไปได้ที่จะได้เงินเดือนไม่เท่ากัน และเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็อาจเพราะปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยและผลการเรียน
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่จบมาและผลการเรียน แน่นอนว่านั่นส่งผลมาถึงการรับเข้าทำงาน รวมถึงเงินเดือนที่ได้รับ

2. ช่วงเวลาที่เริ่มทำงาน
แต่ละบริษัทจะมีงบประมาณในการจ้างพนักงาน โดยในแต่ละช่วงปีจะมีงบประมาณไม่เท่ากัน ทำให้ตำแหน่งงานเดียวกัน เรียนจบจากสาขาเดียวกัน แต่ถ้าเริ่มงานในเวลาที่แตกต่างกัน ก็แน่นอนว่าเงินเดือนของคุณอาจไม่เท่ากัน

3. ความสามารถและประสบการณ์
สามารถและประสบการณ์จากการทำงานจากบริษัทอื่น ๆ ในตำแหน่งงานเดียวกัน หรือมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มเงินเดือนให้แก่เรา ซึ่งได้เปรียบมากกว่าคนที่ไม่มีความสามารถและประสบการณ์

การที่บริษัทตั้งกฏเรื่องไม่เปิดเผยเงินเดือนเพราะมีผลกระทบที่สำคัญ ๆ อยู่ 3 ข้อดังนี้

1. พนักงานเสียกำลังใจหรือหมดกำลังใจในการทำงาน
ถึงแม้ว่าจะทำงานตำแหน่งเดียวกัน ความรับผิดชอบเหมือนกัน แต่ก็มีปัจจัยอื่นอีกมากมาย ในการกำหนดเงินเดือน เช่น ประสบการณ์ที่ผ่านมาตรงสาย หรือช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครงานนั้นต้องการคนด่วนมาก ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการต่อรองเงินเดือน

 2. ความวุ่นวายจากการเรียกร้องที่ตามมา
การรู้เงินเดือนของคนอื่นหรือแผนกอื่น จะทำให้เกิดการเปรียบเทียบกับเงินเดือนที่ตนเองได้รับ ทำให้เกิดการเรียกร้องต่อบริษัท กับการที่เรียกร้องผลตอบแทนหรือเงินเดือนเพิ่มขึ้น อาจจะส่งผลทำให้พนักงานไม่ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คนลาออกเพิ่มขึ้น
สำหรับบางคนที่มีความสามารถ หรือพูดง่าย ๆ ว่าเป็นคนเก่งในสายงานที่รับผิดชอบ เมื่อรู้ว่าได้เงินเดือนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับคนในแผนกเดียวกัน ก็มักจะเริ่มพิจารณาหางานที่ใหม่ทำ เพราะกลุ่มคนเหล่านี้เชื่อว่า การเรียกร้องเงินเดือนเพิ่มขึ้นยากกว่าการหางานใหม่ที่ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อมีคนลาออก ก็ทำให้ภาวะการทำงานในบริษัท หรือสถานประกอบการสะดุดและไม่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการหาพนักงานใหม่ และสอนงานให้กับพนักงานคนใหม่

 

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job