เคล็ดลับง่ายๆสำหรับเริ่มต้นงานสาย IT (ตอนที่ 2)

ต่อจากบทความตอนที่แล้วที่ได้แนะนำเคล็ดลับง่ายๆในการเริ่มต้นการมองหางานดัาน IT ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการสำรวจและประเมินความความรู้ด้านทักษะ IT และความชอบ ความถนัดของแต่ละคน ว่าจะเหมาะกับงานอะไรและควรจะมองหางานด้าน IT ลักษณะไหน โดยในบทความตอนที่ 2 นี้ จะเป็นการแนะนำในส่วนของการเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครและทำงานด้าน IT

 booksjpg-b9ab7c8aef71ff4f

การหาความรู้เพิ่มเติม หากคุณมีความสนใจเกี่ยวกับงานด้าน IT ถึงแม้ว่าคุณจะเรียนจบแค่ในระดับอนุปริญญา แต่คุณสามารถหาความรู้หรือศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มทักษะด้าน IT ของคุณให้มีความชำนาญ คุณอาจจะได้รับโอกาสที่ดีในการทำงานในสายงานด้าน IT และหากคุณได้มีการศึกษาที่มากขึ้นเช่น คุณอาจไปเรียนต่อในวิชาสาขาด้าน IT ที่คุณทำงานอยู่ คุณอาจจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าคนที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่า เนื่องจากคุณมีทักษะและความชำนาญด้านการทำงานในสายงาน

มืออาชีพ

ความเป็นมืออาชีพ ในการทำงานไม่ว่าคุณมีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน แม้ว่าคุณจะไม่ได้มีวุฒิการศึกษาที่สูง หรือเรียนจนจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับงานด้าน IT ในต่างประเทศ MCSE หากคุณมีความตั้งใจในการทำงาน หมั่นฝึกฝนและเพิ่มเติมความรู้ในการทำงาน รวมถึงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ คุณก็สามารถได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้ร่วมงาน เนื่องจากความเป็นมืออาชีพในการทำงานของคุณ

บริษัทไอที

ควรมองหาที่ฝึกงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียง หากคุณต้องการหาประสบการณ์และทักษะในการทำงานด้าน IT ก็ควรมองหาบริษัทฝึกงานที่มีชื่อเสียงด้านงาน ITและมีการสอนงานที่ดี จากประสบการณ์ดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้คุณสามารถทำงานในบริษัทที่ดีได้ เนื่องจากบริษัทที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ต้องการบุคคลที่มีประสบการณ์เข้ามาทำงาน

เรซูเม่

การเขียนประวัติในการสมัครงาน แน่นอนว่าในปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงในสมัครงาน และมีช่องทางในการรับสมัครหลายช่องทาง โดยเฉพาะการสมัครงานบน internet เพราะฉนั้นในการเขียนสมัครงานควรที่จะมีความโดดเด่น อย่างการใส่ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานที่เคยทำมา หรือกิจกรรมที่เคยทำที่เกี่ยวข้องกับสายงาน เช่น ผลงานการประกวดการเขียนโปรแกรมต่างๆ หรือใบประกาศการฝึกอบรมเพิ่มเติม เป็นต้น นอกจากนี้ก็ควรที่จะเขียนรายละเอียดต่างๆที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการสมัครงานให้ชัดเจน

 เวลาว่าง

การรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  หากคุณมีเวลาว่างคุณก็ควรหมั่นฝึกฝนทักษะและหาความรู้ในงานด้าน IT เพื่อที่คุณจะได้รับความรู้ใหม่และพัฒนาเทคนิคต่างๆในเรื่อง IT และนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ให้คุณสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน IT ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
นอกจากเคล็ดลับและเทคนิคต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่มีความสนใจและกำลังมองหางานด้าน IT ที่ได้แนะนำกันไปนั่น คิดว่าจะช่วยทำให้หลายคนเริ่มสำรวจและประเมินตัวเองในการเลือกสมัครงานด้าน IT ที่เหมาะสมกับตัวเองได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากมีความตั้งใจในการทำงาน และหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน IT หรืองานในสายอาชีพอื่นๆ ก็เชื่อความก้าวหน้าในการทำงานอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน