อะไรที่ควรรู้ เมื่อต้องสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

การสัมภาษณ์งานถือเป็นด่านแรกในการพิจารณาบุคคลเข้าทำงานในองค์กร ลักษณะการสัมภาษณ์จะมีด้วยกันหลายรูปแบบ โดยผู้ที่มาสัมภาษณ์นั้นจะเป็นฝ่ายบุคคลและหัวหน้างานในบริษัทนั้น ๆ  ผู้สัมภาษณ์จะพิจารณาคำตอบจากผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการทำงานในองค์กรตัวเองหรือไม่ โดยเฉพาะองค์กรที่ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามจะเป็นเรื่องสำคัญของบริษัท มีการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อทดสอบระดับภาษาของผู้สมัคร ผู้ที่สามารถพูดได้ดี เข้าใจในคำถามก็จะมีโอกาสในการอัพเงินเดือน ให้ตัวเองได้อีกด้วย ซึ่งก่อนไปสัมภาษณ์ ผู้สมัครควรศึกษาข้อควรรู้เหล่านี้เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมjob-interview-in-the-office_23-2147551213

  1. รูปแบบการสัมภาษณ์งาน ซึ่งผู้สมัครจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองเป็นอย่างดี  เนื่องจากรูปแบบการสัมภาษณ์ในปัจจุบันจะมีหลายลักษณะ เช่น สัมภาษณ์ตัวต่อตัว สัมภาษณ์หมู่และลักษณะคำถามจะเป็นแนวคำถามที่ทดสอบไหวพริบของผู้สมัคร หากตอบถูกโดนใจผู้สัมภาษณ์ก็อาจจะได้งานพร้อมกับการอัพเงินเดือน เลยก็ได้
  2. หัวข้อที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานโดยผู้สมัครสามารถหาข้อมูลเบื้องต้นได้จาก ตำแหน่งที่ตนสมัครงานและหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษ เช่น สมัครงานตำแหน่งวิศวกร ก็ควรเตรียมคำถามที่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่วิศวกรควรรู้ เพื่อเขาจะได้ทราบว่าเรานั้นมีความรู้ในเรื่องนี้จริง ๆ และเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถอัพเงินเดือน ได้ไม่ยาก
  3. เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งที่สมัครเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ตำแหน่งและหน้าที่ในตำแหน่งที่ตนเองกำลังสมัคร เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์รู้ถึงความตั้งใจทำงานของเรา

businessman-holding-tablet-in-the-meeting_1098-4073

  1. ฝึกตอบคำถามภาษาอังกฤษ ให้คล่อง โดยศึกษาคำถามที่มักจะได้ยินเป็นประจำในการสัมภาษณ์งานและควรมีไหวพริบปฏิภาณในการตอบคำถาม ตอบด้วยวาจาฉะฉาน  เช่น ก่อนตอบจะต้องเว้นช่วงแล้วจึงตอบคำถามด้วยความมั่นใจ หากคำตอบที่ได้เป็นที่ถูกใจโอกาสการอัพเงินเดือน ก็จะตามมาด้วยเช่นกัน
  2. มองวิธีแก้ปัญหาในกรณีที่ไม่เข้าใจในคำถาม ภาษาอังกฤษ ที่ผู้สัมภาษณ์ถาม เช่น การถามซ้ำ หรือการบอกให้เขาช่วยอธิบายคำถามซึ่งจะดีกว่าการตอบว่า  I don’t know หรือ I don’t understand นอกจากจะไม่ได้อัพเงินเดือน โอกาสตกสัมภาษณ์ยังสูงอีกด้วย
  3. สำหรับการสัมภาษณ์งานเพื่อเลื่อนตำแหน่งและอัพเงินเดือน นั้น ก่อนไปสัมภาษณ์ผู้สมัครจะต้องมั่นใจก่อนว่า ตัวเองนั้นมีความสามารถทำงานในตำแหน่งนี้ และเงินเดือนที่เรียกไปนั้นเหมาะสมกับการทำงานของตัวเอง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาทีหลัง

money-549161_960_720

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผู้สมัครงานควรรู้ก่อนไปสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้คำตอบของเราเป็นที่ถูกใจต่อผู้สัมภาษณ์ เพื่อเขาจะได้มองเห็นศักยภาพในตัวเราอย่างเต็มที่และรับเข้าทำงาน ที่สำคัญการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าผู้สัมภาษณ์นั้นควรมีความมั่นใจ ตอบคำถามด้วยความกระชับและไม่ควรกังวลเรื่องภาษา หากทำได้ตำแหน่งกับการอัพเงินเดือนที่หวังไว้ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน