หลักเกณฑ์พื้นฐาน การพิจารณาใช้บริการ Outsource

การพิจารณาใช้บริการ Outsource

บริการ Outsource คือบริการเข้ามาเติมเต็มในส่วนงานที่องค์กรไม่ถนัดหรือขาดทักษะเฉพาะทาง เพื่อให้ธุรกิจขององค์กรสามารถเติบโตและก้าวหน้าได้โดยไม่ติดขัด

โดยบทความนี้จะนำเสนอ 2 หลักเกณฑ์พื้นฐานที่ทำให้องค์กรพิจารณาการจ้างงาน Outsource ได้อย่างเหมาะสม 

  1. ปัญหาขององค์กรคืออะไร
    หากลองวิเคราะห์ว่าองค์กรมีปัญหาด้านใดได้อย่างถูกต้อง เช่น ปัญหาการจ้างงาน ทักษะการทำงาน การบริหารงาน หรือปัญหาอื่น ๆ เมื่อตีโจทย์ปัญหาแตกก็จะทำให้้องค์กรใช้งาน Outsource ได้อย่างตรงจุด องค์กรก็จะรู้ได้ว่าวิธีใดที่สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้
  2. วิธีการแก้ปัญหา
    เมื่อองค์กรทราบถึงปัญหาแล้ว จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจะต้องทำอย่างไร เช่น การจ้างพนักงานประจำเพิ่ม การซื้อเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือการใช้บริการ Outsource เข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งวิธีการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับธุรกิจและลักษณะของตำแหน่งงาน จะสามารถทำให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 

โปรเฟสชันแนลวัน ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และครบวงจร เราผู้เป็นอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทชั้นนำมานานกว่า 35 ปี และเพิ่มความมั่นใจในบริการ HR Outsource ให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO 9001, ISO/IEC 20000, และ ISO/IEC 27001 ติดต่อสอบถามเราได้ที่ Tel. 02-619-2161 กด 1 หรือทาง LINE: @Proonesales 

 

“สร้างความล้ำหน้าด้วยศิลป์แห่งมนุษย์และศาสตร์แห่งเทคโนโลยี”
“One Step Ahead of Human And Technology Solution” 

ติดต่อสอบถาม/ขอใบเสนอราคา

  •