5 สิ่งดีๆ เมื่อใช้บริการ HR Outsource กับ โปรเฟสชันแนลวัน

5 สิ่งดีๆ เมื่อใช้บริการ HR Outsource กับ โปรเฟสชันแนลวัน

สิ่งดีที่ 1.ช่วยลดต้นทุนการบริหารธุรกิจ สำหรับการจ้างพนักงานนั้นนอกจากเงินเดือนแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก เช่น สวัสดิการต่างๆ การปรับเงินเดือนประจำปี โบนัส และอื่นๆ อีกทั้งในระยะยาวยังมีภาระผูกพันของนายจ้างตามกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย แต่สำหรับการจ้างพนักงาน Outsource นายจ้างสามารถกำหนดงบประมาณได้ 

สิ่งดีที่ 2.การสรรหาบุคลากรอย่างมีคุณภาพ บริษัท Outsource เป็นบริษัทที่มีความชำนาญในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มั่นใจว่า โปรเฟสชันแนลวันของเราจะสรรหาบุคลากร ที่มีคุณภาพ ตรงตามตำแหน่งงานที่ท่านต้องการได้อย่างเหมาะสม และตรงใจ

สิ่งดีที่ 3.แบ่งเบาภาระงานธุรการ โปรเฟสชันแนลวัน เป็นบริษัท Outsource ที่มีความชำนาญงานด้านธุรการ โดยเฉพาะการจัดทำเอกสารพนักงาน ประกันสังคม ประกันชีวิต จนถึงพนักงานลาออกและอื่นๆ ดังนั้น การดูแลพนักงาน และงานธุรการวางใจให้โปรเฟสชันแนลวันดูแลให้ท่าน เพื่อให้องค์กรของท่านไปมุ่งเน้นในส่วนบริหารและพัฒนาธุรกิจได้เต็มที่

สิ่งดีที่ 4.เพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร HR Outsource หรือ Recruitment สามารถสรรหาบุคลากรที่เป็นผู้ชำนาญตรงตามตำแหน่งงานมาทำงานให้องค์กรของท่านได้ โดยโปรเฟสชันแนลวัน เรามีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้าน และมีความชำนาญในเนื้องานนั้นได้ดี องค์กรของท่านจะไม่ต้องเสียเวลาในการสอนพนักงานใหม่  

สิ่งดีที่ 5.ลดความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ ลดความเสี่ยงเรื่องความไม่ต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ คุณไม่ต้องกลัวเลยว่าธุรกิจจะหยุดชะงักกลางคันด้วยเหตุที่ไม่มีพนักงานมาทำงานหรือพนักงานลาออก เพราะบริษัท Outsource จะจัดหาพนักงานใหม่มาให้แทนทันทีภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา

สำหรับการใช้บริการบริษัท Outsource ช่วยให้องค์กรสามารถขยายฐานธุรกิจได้โดยที่ไม่หยุดชะงัก การใช้บริษัท Outsource ทำให้ทุกอย่างปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว ซึ่งก็สอดคล้องไปตามการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างหมุนเร็วและสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ที่เรียกว่า Agile Business Management

โปรเฟสชันแนลวัน ให้บริการ HR Outsource บริหารทรัพยากรบุคคล  ดูแลพนักงานแบบครบวงจร ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การดูแลสวัสดิการค่าจ้างเงินเดือน และการดูแลด้านกฎระเบียบวินัย ด้วยทีมงาน HR มืออาชีพ  ดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิด พร้อมให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ติดตามพนักงานเพื่อให้การทำงานร่วมกับลูกค้า เป็นไปอย่างราบรื่น  ด้วยประสบการณ์ที่โปรเฟสชันแนลวันมีมามากกว่า 35 ปี ที่บริการให้องค์กรธุรกิจชั้นนำ ทั้งไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่องเสมอมา

ติดต่อทีมงาน PROFESSIONAL ONE ได้ทันทีที่นี่
Tel. 02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย)
Email :
Sales@professional-one.com
Line@ : Proonesales หรือ คลิกเพิ่มเพื่อนที่นี่
Website : www.professional-one.com