แผนกไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

1.แผนกทรัพยากรมนุษย์ (ข้อมูลพนักงานถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล) สำหรับแผนก HR ที่จัดเก็บข้อมูลของพนักงานให้กับองค์กร ต้องมั่นใจว่ามีการจัดการข้อมูลอย่างถูกต้อง และมีการจัดอบรมพนักงานในองค์กรให้ตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบในการจัดการข้อมูลให้เป็นไปตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง 

2.ฝ่ายการฝึกอบรม (ข้อมูลที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมที่มีข้อมูลพนักงานถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล) สำหรับการฝึกอบรมจะมีข้อมูลของบุคคลที่ฝึกอบรม ซึ่งองค์กรจะต้องเก็บไว้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยเช่นเดียวกัน

3.แผนกจัดซื้อ (ชื่อบุคคลที่อยู่ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเป็นข้อมูลส่วนบุคคล) ฝ่ายจัดซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สาม ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ในการประมวลผลข้อมูลเป็นไปตามสัญญาว่าข้อมูลได้รับการคุ้มครองไม่แบ่งปันกับผู้อื่น และมีการส่งผ่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น หากสูญเสียข้อมูลที่ได้รับการโจมตีจาก ransomware หรือสงสัยว่าระบบของพวกเขาถูกบุกรุกระบบเกิดขึ้น เราจะสื่อสารในฐานะ Data Controller ได้อย่างไร? และถ้าหากจ้าง IT จากภายนอกผู้ให้บริการจะมีกระบวนการและระบบที่ถูกต้องเพื่อจัดการข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัยหรือไม่?

4.แผนกการตลาด และการขาย (สื่อสาร และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้จะปลอดภัย และ Comply PDPA) ในส่วนพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับการตลาดจะเป็นส่วนหน้าด่านแรกในการขอความยินยอมเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหน และสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวที่องค์กรเก็บไว้ได้ปฏิบัติตาม กฎหมาย พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อย่างชัดเจน

5.แผนกธุรการ ในส่วนของฝ่ายปฏิบัติการจะเป็นกลไกที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับทุกแผนกที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภายในหรือว่าภายนอก จะต้องอัปเดตข้อมูล ให้เป็นไปตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เช่นกัน

สำหรับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ไม่ใช่เรื่องของคน IT เท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทุกๆ คนในองค์กรต้องช่วยกันปฏิบัติตามข้อกำหนดให้รัดกุม เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายในอนาคตได้

PROFESSIONAL ONE บริการให้คำปรึกษา วางแผน ระบบจัดเก็บข้อมูล ให้สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มามากกว่า 35 ปี


สนใจบริการติดต่อทีมงาน PROFESSIONAL ONE ได้ทันทีที่นี่
Tel. 02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย)
Email : Sales@professional-one.com
Line@ : Proonesales หรือ คลิกลิงก์ที่นี่
Website : www.professional-one.com