บริการรายงานตัวแทนทุก 90 วัน / 90 Day Report to Immigration

บริการรายงานตัวแทนทุก 90 วัน

ชาวต่างชาติเมื่อได้รับวีซ่า 1 ปี สำหรับพำนักอยู่ในประเทศไทย  หากไม่มีกำหนดการเดินทางออกนอกประเทศในทุก ๆ 90 วัน จำเป็นต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปรายงานตัวแทนได้หากท่านไม่สะดวกในการเดินทางไปรายงานตัวในวันดังกล่าว สามารถรายงานตัวล่วงหน้าได้ 1 สัปดาห์ก่อนถึงวันที่ทางสำนักงานตรวจตนเข้าเมืองกำหนดให้รายงานตัว

กรณีหากท่านต้องเดินทางออกนอกประเทศในช่วงเวลาที่ตรงกับวันรายงานตัวของ ท่านไม่จำเป็นต้องไปรายงานตัว แต่เมื่อท่านเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง ให้นับไปอีก 90 วัน แล้วค่อยไปรายงานตัวในครั้งต่อไป หากไม่ได้ไปรายงานตัวในวันที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด ท่านต้องเสียค่าปรับตามอัตราวันเวลาที่เลยกำหนด

โปรเฟสชันแนลวัน ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit และการขอ Visa ภายในราชอาณาจักรไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจร ให้กับทุกองค์กร ติดต่อสอบถามเราได้ที่ Tel. 02-619-2161 กด 1 หรือทาง LINE: @Proonesales หรือ คลิกเพิ่มเพื่อนที่นี่

 

ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Visa & Work Permit

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คืออะไร
มาตรฐานการบริการ Visa & Work Permit ของโปรเฟสชันแนลวัน
บริการ Visa & Work Permit ดูแลทุกขั้นตอนจบในที่เดียว
วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน Visa & Work Permit
เหตุผลที่ควรใช้บริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit กับ Professional One
EMPLOYER OF RECORD คืออะไร?
บริการ EOR หมดกังวลเรื่องดูแลพนักงานต่างแดน