ทำงานสาย IT อะไรบ้างที่ต้องเตรียมพร้อม

ในยุคที่เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารย่อมต้องอาศัยเทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวก ทำให้เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์อย่างขาดไม่ได้ส่งผลให้ผู้ที่มีความสามารถด้านการประดิษฐ์ คิดค้นหรือใช้งานเทคโนโลยีหรืองานด้าน IT เหล่านี้ เป็นแรงงานที่หลายองค์กรต้องการ ผู้ที่พึ่งเรียนจบด้าน IT และกำลังหางานไอทีทำอาจจะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการทำงาน เริ่มตั้งแต่การสมัครงานไปจนถึงการเข้าไปทำงานไอทีในองค์กรนั้น ๆ สำหรับบทความนี้จึงขอแนะนำวิธีการเบื้องต้นที่คุณควรปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานไอที ดังนี้

workplace-in-top-view_23-2147510810

1.       มองสิ่งที่ตนเคยเรียนมาว่าตนถนัดทำงานไอทีด้านไหน

การเรียนด้านไอทีในหลาย ๆ วิชาย่อมมีบางวิชาที่คุณชอบมากและอาจมีบางวิชาที่คุณไม่ถนัดเลย ช่วงเวลาในการเรียนจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถค้นหาความถนัดของคุณได้ จากการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือการฝึกงาน เป็นต้น สำหรับคนที่มีเป้าหมายในการหางานไอทีว่าต้องการสมัครงานด้านไนตั้งแต่ยังไม่เรียนไม่จบย่อมพัฒนาตนเองไปในด้านนั้นได้เร็วกว่าผู้ที่ไม่มีเป้าหมายเลย ในการหางานไอทีทำ การมองวิชาที่คุณเคยเรียนว่าวิชาไหนที่คุณทำคะแนนได้ดี งานด้านไหนที่คุณถนัดจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่บอกถึงความสามารถและความถนัดของคุณว่าเหมาะสมกับงานประเภทไหนและตำแหน่งใด ทั้งนี้ในโลกของการทำงานไอทีคุณยังต้องอาศัยความอดทน ความพยายามในการเรียนรู้งานและฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ

2.       การเลือกทำงานไอทีสายไหนที่คุณต้องการ?

การหางานไอทีนั้น ควรเริ่มจากสายงานที่คุณสนใจและตรงตามความสามารถของคุณ หลังจากนั้นคุณควรหาข้อมูลเกี่ยวกับงานนั้น ๆ ว่ามีความเหมาะสมกับคุณจริงหรือไม่ อัตราเงินเดือน ลักษณะการทำงานตรงตามที่คุณคิดไว้หรือไม่ เช่น การทำงานไอทีบางประเภทอาจเป็นงานที่คุณชอบแต่ต้องแลกด้วยการอยู่กับความเครียดหรือความกดดันอยู่ตลอดเวลา หากต้องทำงานนี้เป็นปี ๆ คุณควรถามตนเองว่าทนได้หรือไม่

i-love-my-job_1133-56

3.       ศึกษาโอกาสการเติบโตของสายงานที่คุณต้องการ

การหางานไอทีที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตย่อมส่งผลดีต่อตัวคุณเอง โดยการทำงานไอทีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมีหลากหลาย เช่น IT Support ที่มีหน้าที่จัดการ ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Webmaster มีหน้าที่ดูแลภาพลักษณ์โดยรวมของ Website ให้ดูดีอยู่เสมอ เป็นต้น

การหางานไอทีโดยการเตรียมพร้อมตามวิธีการที่แนะนำไปเบื้องต้นจะช่วยทำให้คุณหางานไอทีได้ง่ายขึ้นและมีโอกาสเติบโตในสายงานนี้ต่อไป