ตำแหน่ง UX/UI ย่อมาจาก

ตำแหน่ง UX UI ย่อมาจาก

UX ย่อมาจาก User Experience แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน” เป็นส่วนที่ออกแบบกระบวนการใช้งานของสินค้าและบริการให้ผู้ใช้พึงพอใจ เช่น ให้ใช้งานง่าย มีลำดับขั้นตอนชัดเจน รับ Feedback เพื่อนำมาพัฒนาบริการต่อไป

UI ย่อมาจาก User Interface แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ” เป็นส่วนที่เติมเต็ม UX ให้มีความสวยงาม เช่น เรื่องการจัดวางองค์ประกอบ ในด้านการใช้งานเว็บไซต์ก็หมายถึงการแสดงผลทุกอย่าง หรือ หมายถึงหน้าจอสำหรับผู้ใช้งาน เช่น เทคนิคการวางตัวอักษรให้ดูโดดเด่น ช่องว่างระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น ปุ่ม Call to Action ขนาดของตัวอักษร เป็นต้น

กล่าวโดยสรุปคือ UX จะออกแบบในส่วนของการใช้งานให้มีประโยชน์ ใช้งานง่าย สะดวก ส่วน UI จะออกแบบในด้านความสวยงามนั่นเอง

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job

งาน SOFTWARE TESTER คืออะไร
ตำแหน่ง SOFTWARE TESTER มีหน้าที่อะไรบ้าง?

Software Tester ต้องหมั่นฝึกฝนทักษะอะไรบ้าง