ตำแหน่งงานไอที ที่เปิดรับในงาน IT together Walk-in Interview

กลุ่มงาน System Operator

ลักษณะงาน

 • เฝ้าระวังการทำงานของ Server และSystem  ให้เป็นไปตามปกติ
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  หรือแจ้ง Error ที่เกิดขึ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข
 • รายงาน Log เหตุการณ์บนระบบ และ Backup ข้อมูลตามกำหนดการณ์
 • จัดทำรายงานประจำวัน
 • ยินดีรับนิสิตจบใหม่ และสอนงานทั้งหมด

ปุ่ม_ลงทะเบียนกลับสู่หน้าหลัก

กลุ่มงาน ATM Engineer

ลักษณะงาน

 • ติดตั้ง และลงโปรแกรมระบบเครื่อง ATM และ ADM
 • วิเคราะห์อาการเสีย, ซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ต่าง ๆ เมื่อเครื่อง ATM มีปัญหา
 • PM (Preventive Maintenance) ดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คการใช้งานของเครื่อง ATM และ ADM
 • จัดการงานที่ได้รับมอบหมาย ในเขตบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผิดชอบ
 • ติดต่อประสานงานระหว่างทีมช่าง และลูกค้า
 • *หมายเหตุ จะมีการสอนงานให้กับพนักงานทุกคนก่อนเริ่มงาน

ปุ่ม_ลงทะเบียนกลับสู่หน้าหลัก

กลุ่มงาน Network (Basic Skill และ Medium Skill)

ลักษณะงาน

 • ดูแลแก้ไขปัญหาทางด้าน Network ให้แก่องค์กร
 • ติดต่อทีม Technical ต่างชาติ เพื่อร่วมหาทางป้องกันปัญหา และแก้ปัญหาด้าน Network
 • ดูแล Network Security และ Policy ที่เกี่ยวข้องกับด้าน Network
 • Monitoring Network ในบางช่วงเวลา
 • รับการมอบหมายงานจาก IT Manager

ปุ่ม_ลงทะเบียนกลับสู่หน้าหลัก

กลุ่มงาน Helpdesk support 

ลักษณะงาน

 • Support  การแก้ปัญหาเบื้องต้น คอมพิวเตอร์ ด้าน Hardware Software Network ให้กับ User  ทางโทรศัพท์
 • ติดต่อประสานงานเพื่อส่งต่อปัญหาไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามผลการแก้ไขปัญหา จนเสร็จสิ้น
 • บันทึกข้อมูลงานที่เกิด เพื่อทำรายงานและส่งมอบยัง Team Leader

ปุ่ม_ลงทะเบียนกลับสู่หน้าหลัก

กลุ่มงาน IT support 

ลักษณะงาน

 • Support  การแก้ปัญหาเบื้องต้น คอมพิวเตอร์ ด้าน Hardware Software Network ให้กับ User
 • ติดต่อประสานงานเพื่อส่งต่อปัญหาไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามผลการแก้ไขปัญหา จนเสร็จสิ้น
 • บันทึกข้อมูลงานที่เกิด เพื่อทำรายงานและส่งมอบยัง Team Leader
 • ทำงาน5 วันต่อสัปดาห์

ปุ่ม_ลงทะเบียนกลับสู่หน้าหลัก

กลุ่มงาน Administrator

ลักษณะงาน

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและระหว่างแผนก
 • ติดตามงานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานที่ได้รับมอบหมาย
 • บันทึกข้อมูลลงในระบบที่กำหนดไว้
 • รายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ปุ่ม_ลงทะเบียนกลับสู่หน้าหลัก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณอรพรรณ

โทร. 02-619-2161 ต่อ 1125 หรือ 089-500-7871

LINE : @JobONE  หรือสแกน

QR_line@jobone

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
อาคาร IBM ชั้น 17

BTS : สถานีอารีย์ ทางออก 4

รถประจำทาง 8, 39, 59, 503, 63, 28,27, 54, 74, 509