5 วิธี การเรียนรู้งานอย่างมีประสิทธิภาพจากหัวหน้างาน

เมื่อสมัครงานจนสามารถที่จะผ่านด่านมาเข้าสู่การทำงาน ที่ไม่ว่าจะทำในวันแรกหรือทำมาได้สักระยะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การได้เรียนรู้งานจากหัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมาให้สอนงานโดยเฉพาะ เพราะด้วยหน้าที่หรือตำแหน่งที่สมัครเข้ามา อาจจะไม่ได้เหมือนกับที่ทำงานเดิม หรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะห่างหายจากงานไปนาน รวมไปถึงนักศึกษาที่จบใหม่และมาทำงานเป็นที่แรก จึงต้องมีการสอนงานของผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น หรือกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ดีกว่าเดิม โดยเฉพาะในผู้ที่ห่างหายมานาน ก็จะสามารถช่วยให้ฟื้นฟูทักษะที่มีอยู่กลับมาได้เร็วยิ่งขึ้น

Interview

การที่จะเรียนรู้งานจากหัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาสอนเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับตัวผู้ที่เข้ามาทำงานใหม่หรือแม้แต่ผู้ที่ทำอยู่แล้วนั้น เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญ เพราะผู้ที่ต้องเรียนรู้งานงานนั้นควรที่จะจดจำสิ่งที่หัวหน้าสอนหรือแนะนำมาเกี่ยวกับงานทั้งหมด ซึ่งในบทความนี้ มีเทคนิค 5 อย่างในการเรียนรู้งานจากหัวหน้างานมาฝากกันดังนี้

1.       เรียนรู้งานงานที่ถูกมอบหมายว่ามีวัตถุประสงค์และข้อปฏิบัติอย่างไร จึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์นั้นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ประการหนึ่งของหัวหน้างานที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับลูกน้อง

2.       ตัวผู้ทำงานเองก็ต้องรับฟังและพร้อมที่จะเรียนรู้งานทุกอย่างที่ทางหัวหน้างานสอนมา การเปิดใจยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่น แม้ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่ถ้าทำได้ ก็เป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้วิธีการทำงานได้อย่างดีทีเดียว

yes-1137274_960_7203.       การเรียนรู้งานจะต้องเป็นไปอย่างสมบูรณ์ สามารถที่จะรับการถ่ายทอดงานและเทคนิคการปฏิบัติต่าง ๆ งานจากหัวหน้างานไปสู่ผู้ที่ร่วมทีมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ถูกต้องและทำให้เกิดความรู้ในการทำงานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน การปฏิบัติงานจึงจะสามารถสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยได้

4.       ทีมงานทุกคนจะต้องมีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอยู่ตลอดเวลา เมื่อเรียนรู้จนงานนั้นสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้ ก็จะทำให้ไม่เสียเวลาในการแก้ไขงานที่ผิดพลาดและบกพร่องและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานก็ยังจะช่วยให้งานนั้นผิดพลาดน้อยลงอีกด้วย

search-engine-concept_23-2147497255

5.เมื่อผู้ที่ทำงานร่วมกันสามารถที่จะเรียนรู้งานจนสามารถที่จะเข้าใจในงานหรือหน้าที่รับผิดชอบของตนเองได้มากยิ่งขึ้นแล้ว ก็ควรที่จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชุม ระดมสมอง เพื่อที่จะช่วยให้งานที่ทำสามารถที่จะเดินหน้าไปได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

กระบวนการทั้งหมดนี้จะทำให้หัวหน้างานรู้สึกถึงงานที่มีคุณภาพ และเห็นถึงความสามารถว่าเข้าใจต่อรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมายมาอย่างดี พร้อมด้วยการทำงานที่รวดเร็วและมีความรอบคอบที่น่าจะทำให้หัวหน้างานรู้สึกประทับใจจนอาจจะมีการเริ่มมอบหมายให้มีความรับผิดชอบที่มากขึ้นหรือหลากหลายขึ้น และอาจจะทำให้สามารถทำงานเข้าตาผู้ที่เป็นคนสอนงานจนได้เลื่อนตำแหน่งก็เป็นได้