จุดแตกต่างที่สำคัญของพนักงานสัญญาจ้าง พนักงานประจำ และฟรีแลนซ์

พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานประจำ และฟรีแลนซ์

จุดแตกต่างที่สำคัญของพนักงานสัญญาจ้าง พนักงานประจำ และฟรีแลนซ์

พนักงานสัญญาจ้าง หรือพนักงาน Outsource

คือ พนักงานที่ได้รับการว่าจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดเงินเดือน และสวัสดิการต่าง ๆ อยู่ภายใต้เงื่อนไขสัญญาที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้จ้างและพนักงาน 

พนักงานประจำ

คือ พนักงานที่ได้รับการว่าจ้างเป็นระยะยาว ไม่มีเงืื่อนไขเรื่องของเวลากำหนด และได้รับสิทธิประโยชน์จากนายจ้างโดยตรง 

ฟรีแลนซ์

คือ บุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ สามารถเลือกทำงานได้หลากหลายในเวลาเดียวกัน ระยะเวลาเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกัน 

พนักงานแต่ละประเภทมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันไป การเลือกประเภทพนักงานสามารถเป็นตัวกำหนดทิศทางขององค์กรได้  ไม่ว่าจะต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย หรือจ้างทักษะเฉพาะด้าน สิ่งที่สำคัญคือต้องพิจารณาตามโครงสร้าง ความเหมาะสมภายในองค์กร 

โปรเฟสชันแนลวัน ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และครบวงจร เราผู้เป็นอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทชั้นนำมานานกว่า 35 ปี และเพิ่มความมั่นใจในบริการ HR Outsource ให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO 9001, ISO/IEC 20000, และ ISO/IEC 27001 ติดต่อสอบถามเราได้ที่ Tel. 02-619-2161 กด 1 หรือทาง LINE: @Proonesales   

 

“สร้างความล้ำหน้าด้วยศิลป์แห่งมนุษย์และศาสตร์แห่งเทคโนโลยี”
“One Step Ahead of Human And Technology Solution” 

ติดต่อสอบถาม/ขอใบเสนอราคา

  •