ง่าย ๆ วิธีแนะนำตัวภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผ่านการสัมภาษณ์งาน

การสัมภาษณ์งานนั้น นอกจากเราต้องเตรียมตัวเรื่องเสื้อผ้า การแต่งกายแต่งหน้าแต่งผมให้เรียบร้อย การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ  ทบทวนและเรียบเรียงเนื้องานต่าง ๆ ที่เคยทำมาในอดีต ศึกษาความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับงานของบริษัทใหม่ รวมถึงเตรียมตัวเลขเงินเดือนที่คาดหวังไว้ในใจแล้ว ยังต้องเตรียมเรื่องการแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษอีกด้วย แม้แต่คนที่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว ก็ยังต้องเตรียมตัวเช่นกัน

                การแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากการแนะนำนั้นจะครอบคลุมเนื้อความที่เราต้องการจะพูดแล้ว ยังต้องมีลำดับต่อเนื่องลื่นไหลชัดเจน กรรมการหัวหน้างานผู้สัมภาษณ์จะสังเกตท่าทีของเราผ่านการพูดแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษ ดูว่าเราพอมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษได้ในระดับไหน ซึ่งอาจพิจารณาจากสำเนียง ความคล่องแคล่วลื่นไหล และประโยคที่ใช้แนะนำตัวเองภาษาอังกฤษ ว่าดูเป๊ะเหมือนหนังสือมาเอง หรือเขียนขึ้นจากความรู้ความเข้าใจของเรากันแน่ การแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษนั้นสามารถค้นหาข้อมูลดูตัวอย่างการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษจากอินเตอร์เนตได้เลย มีตัวอย่างให้เลือกมากมาย แต่รูปแบบที่ใช้ ควรเลือกแบบที่เป็นทางการ หรือ Formal เพราะโดยส่วนใหญ่ผู้สัมภาษณ์งานเรามักเป็นระดับผู้ใหญ่ เป็นผู้บริหาร หรือเป็นหัวหน้างานเราโดยตรง ซึ่งมักมีความอาวุโสกว่า การเลือกรูปแบบการแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการ หรือ Informal อาจทำให้ดูผิดกาละเทศะได้

ตัวอย่างการแนะนำตัว ต้องเริ่มด้วยการทักทาย เช่น Good Morning/Afternoon ก่อนเสมอ และกล่าวขออนุญาตแนะนำตัวเอง ตัวอย่างเช่น Let me introduce myself ตามด้วยชื่อ อายุ การศึกษา ประวัติการทำงานคร่าว ๆ   จากนั้นให้พูดถึงเหตุผลที่สนใจในงานที่มาสัมภาษณ์นี้ ต่อด้วยความคาดหวังในงานใหม่ บริษัทใหม่ และต้องปิดท้ายเสมอด้วยคำว่า Thank you เป็นการแสดงว่าเราจะจบการแนะนำตัวเองแล้วนะ หากเขียนรวมให้ชัดเจน อาจเขียนได้ดังตัวอย่างนี้

Good afternoon everybody. Allow me to introduce myself in English. My name is Somkid. I am 27 years old graduate from King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang Engineering major in Mechanical. After that I worked as the technical engineer in the power plant at Bangpu for 2 years. Then I continued my studying MBA in Finance at NIDA. Once graduated I had a good opportunity working at Bank of Thailand for 2 more years. Now I work as Analyst at KBank.

I was told from my friend that here at Bangkok Bank has open opportunity for the position Head of analyst. I believe it is a good chance for me to grow up in my career…and it is such a great opportunity to work at the well-established Bank….

จากตัวอย่างที่เขียนจะสังเกตว่า การแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาพูด ไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำประธานคือ I บ่อย ๆ  เป็นการพูดเพื่อสื่อสารกับผู้สัมภาษณ์ เล่าเป็นเนื้อความต่อเนื่องลื่นไหลเป็นเรื่อง การพูดเป็น Bullet หรือพูดเป็นหัวข้อโดยไม่มีการเชื่อมคำ เป็นการบอกชัดเจนเกินไปว่าเราไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษพอเขียนเป็นประโยคได้ ตัวอย่างการแนะนำตัวข้างบนนี้ สามารถปรับแต่งเนื้อหาแล้วนำไปใช้ได้เลย เพราะมีความกระชับ ถูกต้อง ครบถ้วนได้ใจความ ชัดเจนในลำดับและเนื้อหา  อีกทั้งยังมีความเป็นทางการที่นำไปพูดได้กับทุกระดับชั้น เมื่อพูดออกไปด้วยความมั่นใจ ฝึกซ้อมมาแล้วเป็นอย่างดี เสียงดังฟังชัดไม่อู้อี้หรือเหนียมอาย ก็จะเพิ่มโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานได้มากขึ้น