คำถามยอดฮิต ที่เรามักเจอในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

หลายคนมักกังวลใจและเครียดเสมอสำหรับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ  ดังนั้นสิ่งแรกต้องทำนั่นคือการเตรียมพร้อมทั้งข้อมูลและเก็งคำถาม เพื่อได้เตรียมคำตอบไว้ก่อนเหมือนเก็งข้อสอบ ใครที่มีปัญหาภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องก็จะได้เบาใจและไม่เกร็งเวลาสัมภาษณ์งานด้วย

1.คำถามยอดฮิตที่เรามักเจอในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ มักแบ่งออกเป็นหมวดหมู่คำถามดังนี้คำถามคุณสมบัติ คือคำถามเกี่ยวกับตัวเรา ซึ่งต้องเจอแน่นอน โดยมักถามว่า
Interviewer: Tell me about yourself.
Interviewee: I love challenging and willing to work hard to reach the goal.

เป็นการบอกถึงลักษณะเด่นของเราที่เกี่ยวข้องกับงาน ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

worker-drinking-a-cup-of-coffee-with-a-colleague_1098-3956

2.คำถามถามเหตุผลของการสมัครงาน หรือ Job Description โดยมักถามตรง ๆ เลยว่า
Interviewer: Why do you think this job fit you?
Interviewee: I believe my working experience and my interpersonal skill could be right to the position. หรืออาจตอบว่า This company is the leading in the industry and that is really challenged me.

ซึ่งในการสัมภาษณ์งานใด ๆ  เราต้องศึกษา Job Description เป็นอย่างดี เพราะนอกจากผู้สัมภาษณ์จะถามเราแล้ว เราก็อาจมีคำถาม ๆ กลับด้วยเช่นกัน ซึ่งเราก็ต้องเตรียมคำถามเป็นภาษาอังกฤษเผื่อไว้ด้วยเช่นกัน

3.คำถามเรื่องประวัติการทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเล่าอธิบายลักษณะงาน หน้าที่รับผิดชอบของที่ทำงานเก่า ซึ่งอาจถามเป็นภาษาอังกฤษว่า
Interviewer:  What is your responsibility of your current position?
Interviewee: My responsibility is to balance sale and stock in the acceptable level.

job-interview-vector_23-2147499572

4.คำถามเรื่องจุดแข็งและจุดอ่อน เป็นคำถามสัมภาษณ์งานที่มักเจอเสมอ ให้เตรียมคิดคำตอบที่ส่งผลดีกับตัวเราไว้ได้เลย
Interviewer: What are your strengths and weaknesses?
Interviewee: My strong point is the ability to convince and cheer up client but sometime I got stuck when it comes to deal with a lot of number.

worker-operating-the-gear_1156-569

5.คำถามเกี่ยวกับแผนการในอนาคต มักถูกถามเป็นคำถามท้าย ๆ  เพื่อดูทรรศนคติ  (Attitudes) และความตั้งใจจริงของการมาสัมภาษณ์งานของเราว่าจริงจังและมุ่งมั่นแค่ไหน
Interviewer: What is your expectation in the next 5 years?
Interviewee: I believe I could have a chance to promote to be General Manager in a few years.

สิ่งสำคัญสุดท้ายที่ต้องไม่ลืมเสมอในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ คือการพูดด้วยเสียงที่ดัง ฟังชัดเจน ไม่อู้อี้ในลำคอ เพื่อแสดงถึงความมั่นใจ และแสดงความสามารถในการสื่อสารด้วย เคล็ดลับในการพูดภาษาอังกฤษ คือ ถ้าเราไม่ได้พูดอังกฤษคล่องแคล่วว่องไวเป็นทุนเดิม ก็ให้พูดช้า ๆ ชัดถ้อยชัดคำ กระชับ ไม่อย่างนั้นแล้วเราอาจจะสับสนและพูดวนเอง การไม่รู้คำศัพท์บางคำที่เป็นลักษณะ Jargon หรือคำศัพท์เฉพาะ และอธิบายด้วยภาษาไทย เป็นเรื่องที่สามารถยอมรับได้ เพราะ Jargon นั้นสามารถเรียนรู้ได้ แต่ความสามารถในการอธิบายเรียนรู้ได้ยากกว่า ผู้สัมภาษณ์อาจมองข้ามข้อด้อยตรงนี้ไปได้