ความหมายของประเภทตราวีซ่า คนอยู่ชั่วคราว Non-Imm Visa

ความหมายของประเภทตราวีซ่า-คนอยู่ชั่วคราว-Non-Imm-Visa.png

ประเภทการตรวจลงตราวีซ่า คนอยู่ชั่วคราว (Non-Imm Visa) ถูกแบ่งย่อยออกเป็น 10 ลักษณะ ดังนี้ 

  1. Visa Non-F  สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ 
  2. Visa Non-B  สำหรับการติดต่อหรือประกอบธุรกิจ และการทำงาน
  3. Visa Non-IM  สำหรับการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
  4. Visa Non-IB   สำหรับการลงทุนหรือการอื่นภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
  5. Visa Non-ED  สำหรับการศึกษา ดูงาน และฝึกอบรมต่างๆ
  6. Visa Non-M   สำหรับการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน
  7. Visa Non-R    สำหรับการเผยแผ่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 
  8. Visa Non-RS  สำหรับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้า หรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร     
  9. Visa Non-EX  สำหรับการปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ
  10. Visa Non-O  สำหรับอื่น ๆ เช่น เพื่อการใช้ชีวิตบั้นปลาย, ติดตามครอบครัว และรักษาพยาบาล เป็นต้น

โปรเฟสชันแนลวัน ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit และการขอ Visa ภายในราชอาณาจักรไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจร ให้กับทุกองค์กร ติดต่อสอบถามเราได้ที่ Tel.02-619-2161 กด 1 หรือทาง LINE: @Proonesales หรือ คลิกเพิ่มเพื่อนที่นี่

ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Visa & Work Permit 
ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คืออะไร
มาตรฐานการบริการ Visa & Work Permit ของโปรเฟสชันแนลวัน
บริการ Visa & Work Permit ดูแลทุกขั้นตอนจบในที่เดียว
วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน Visa & Work Permit
เหตุผลที่ควรใช้บริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit กับ Professional One
EMPLOYER OF RECORD คืออะไร?
บริการ EOR หมดกังวลเรื่องดูแลพนักงานต่างแดน