ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

  • การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักตัว (สำหรับผู้เดินทางจากประเทศ/ พื้นที่ต้นทางที่กำหนด)
  • การเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Sandbox)  ในประเทศไทย (สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด)
  • การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเข้าพักในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine)

  เอกสารแนบเพิ่มเติมท้ายประกาศ (Learn more steps as pictures below.)

  • 63 List of eligible countries territories (TH./EN.)
  • Infographics เรื่อง การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยการยกเว้นการกักตัว (สำหรับผู้เดินทางจากประเทศ/ พื้นที่ต้นทางที่กำหนด)
  • Infographics: Alternative Quarantine - AQ (for travellers who are not fully vaccinated)
  • Infographics เรื่อง การเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Sandbox) ในประเทศไทย (สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด)
  • Infographics: Sandbox Areas (for travellers who are fully vaccinated)
  • Infographics เรื่อง การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักตัว Exemtion from Quarantine (Test and Go) (สำหรับผู้เดินทางจากประเทศ/ พื้นที่ต้นทางที่กำหนด)
  • Infographics: Exemtion from Quarantine (Test and Go) for travellers form eligible countries/ territories (for Non-Thai Nationals)

   

   Easy steps to register on "THAILAND PASS"

  and the infographic of 3 entry schemes into the Kingdom of Thailand after 1 November 2021; namely

  1. Exemption from Quarantine with conditions (Test and Go)
  2. Sandbox Areas
  3. Alternative Quarantine - AQ

   

  โปรเฟสชันแนลวัน ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit และการขอ Visa ภายในราชอาณาจักรไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจร ให้กับทุกองค์กร ติดต่อสอบถามเราได้ที่ Tel. 02-619-2161 กด 1 หรือทาง LINE: @Proonesales หรือ คลิกเพิ่มเพื่อนที่นี่

   

  ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Visa & Work Permit

  ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คืออะไร
  มาตรฐานการบริการ Visa & Work Permit ของโปรเฟสชันแนลวัน
  บริการ Visa & Work Permit ดูแลทุกขั้นตอนจบในที่เดียว
  วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (Visa & Work Permit)
  เหตุผลที่ควรใช้บริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit กับ Professional One

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Ministry of Foreign Affairs