การกำเนิดขึ้นมาครั้งแรกของสูตรในตำนาน Ctrl + Alt + Delete

Ctrl+Alt+Delete  คือ คำสั่งยอดฮิตสำหรับจัดการกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปรู้จักกันดี  โดยทั้งสามปุ่มนี้จะต้องกดพร้อม ๆ กัน จากนั้นระบบจะทำการบูตเครื่องใหม่ ซึ่งทั้งสามปุ่มนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายมาตลอดจนถึงปัจจุบัน

ผู้ที่คิดวิธีการกดปุ่ม Ctrl+Alt+Delete ก็คือ นายเดวิด แบรดลีย์ (David Bradley) วิศวกรของ IBM ที่ต้องการคิดวิธีการที่ง่ายที่สุดให้ผู้ใช้สามารถทำการ Restart ระบบได้ใหม่เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา ถึงแม้ว่าในตลอดช่วงการทำงานเดวิดจะได้สร้างสิ่งต่างๆไว้มากมาย เช่นพัฒนา BIOS ในคอมพิวเตอร์ แต่สิ่งที่ได้รับความนิยม และกล่าวถึงมากที่สุดคือปุ่ม Ctrl+Alt+Delete ซึ่งเขาใช้เวลาในการสร้างขึ้นมาเพียง 5นาทีเท่านั้น โดยในตอนแรกนั้นได้มีการออกแบบให้ใช้การกดปุ่ม Ctrl+Alt+Esc เพื่อทำการ soft reboot เครื่อง แต่แล้วก็มีการเปลี่ยนใจให้ใช้ Ctrl+Alt+Delete แทนเนื่องจากปุ่มทั้ง Ctrl, Alt และEsc นั้นอยู่ในคีย์บอร์ดด้านเดียวกันหมดอาจจะถูกกดพร้อมกันโดยไม่ตั้งใจได้ จึงต้องเปลี่ยนมาใช้เป็น Ctrl+Alt+Delete แทนนั้นเอง