กลุ่มสายงาน IT ที่องค์กรต้องการตัวมากที่สุดในปี 2021

กลุ่มสายงาน IT ที่องค์กรต้องการตัวมากที่สุดในปี 2021

สำหรับสายงานไอที ต้องบอกเลยว่ามีหลายตำแหน่งมาก เป็นอาชีพได้รับความนิยมในตลาดแรงงานมากที่สุด โดยในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ก็นำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงานและช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มสายงาน IT ที่องค์กรต้องการตัวมากที่สุดในยุคโควิด 19

Programmer & Developer

หน้าที่พัฒนาระบบงานเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชัน ประกอบไปด้วย Software Engineer, โปรแกรมเมอร์ และนักพัฒนา (Front-End/Back-End/Full Stack), นักพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน (iOS/Android/Hybrid)

Infrastructure
ออกแบบและวางแผนระบบเครือข่ายพื้นฐาน รวมไปถึงมีทักษะการจัดการระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ประกอบไปด้วย Infrastructure Manager, Network Engineer, System Engineer, Network Administrator, System Administrator, Network & System Security

IT Support
ทุกองค์กรที่มีการใช้งานของอุปกรณ์ไอที ระบบฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชัน ต้องการความช่วยเหลือหน้างานจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ นั่นคือ IT Support, IT Helpdesk และ Technical Support

Cyber Security
สร้างความมั่นใจว่าระบบต่างๆ มีความปลอดภัย ไม่มีช่องโหว่เกิดขึ้นในระบบขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยเครือข่าย ความปลอดภัยด้านโปรแกรมประยุกต์และระบบปฎิบัติการ ความปลอดภัยของโปรโตคอล เทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูล และการใช้งานไฟล์วอลล์ร่วมกับมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ รวมถึงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

IT Management & Project Management

กลุ่มสายงานลูกผสมที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจควบคู่กับไอทีมาช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบต่างๆ ในเชิงงานโครงการ ประกอบไปด้วย Product Owner, Project Manager, Scrum Master, Business/System Analyst

ERP / SAP
ช่วยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ประกอบไปด้วย SAP/Oracle Functional Consultant, SAP/ERP Analyst, ERP Consultant, ERP Implementation Specialist, ERP Support & Administrator

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งงานสาย IT professional-one.com/job