โครงการ “เตรียมความพร้อมชาว IT สู่โลกการทำงาน” ปีที่ 5 ตอน ONE มันส์ WORK - Professional One
 EN |   TH

โครงการ “เตรียมความพร้อมชาว IT สู่โลกการทำงาน” ปีที่ 5 ตอน ONE มันส์ WORK

0

ด้วยประสบการณ์อย่างยาวนานในการสรรหา และดูแลบุคลากรด้านไอทีมานานกว่า 20 ปี บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัดจึงเล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อม และเสริมความมั่นใจสำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงาน โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆ นับจากปี 2009 ต่อเนื่องมาเข้าสู่ปีที่ 5 ในปีนี้ ซึ่งเราได้พัฒนารูปแบบของกิจกรรมให้มีทั้งสาระพร้อมไปกับความสนุกสนาน เพื่อการค้นหาคำตอบ จากคำถามคาใจ ของชาว IT รุ่นใหม่ อย่างแท้จริง  ในชื่อตอนว่า  ONE มันส์ WORK

 

รวมภาพบรรยายกาศ การจัดกิจกรรม

20 ม.ค. 57 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

[nggallery id=5]

27 ม.ค. 57 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

[nggallery id=6]

30 ม.ค. 57 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

[nggallery id=7]

6 ก.พ. 57 คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

[nggallery id=8]

12 ก.พ. 57 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

[nggallery id=11]

13 ก.พ. 57 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

[nggallery id=10]

20 ก.พ 57 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

[nggallery id=9]

กิจกรรม ONE มันส์ WORK ยังคงเดินทาง เพื่อนำสาระ ความรู้ และความสนุกสนาน ไปมอบให้กับชาว IT อีกในหลายสถาบันการศึกษา  ตลอดปี 2557

ติดตามกิจกรรมของเราได้ที่  https://www.facebook.com/professionalonebkk