ONE มันส์ WORK ม.ราชภัฎนครปฐม - Professional One
 EN |   TH

ONE มันส์ WORK ม.ราชภัฎนครปฐม

0

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 57 บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด ผู้ดำเนินการโครงการ “การเตรียมความพร้อมชาวไอที สู่โลกการทำงาน” ตอน ONE มันส์ WORK ยังคงออกเดินทางเพื่อให้ความรู้ ไปพร้อมกับกิจกรรมสนุกสนาน กับน้องๆ ไอที ในหลากหลายสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ ได้ก้าวสู่โลกการทำงานอย่างแท้จริงกับการเดินทางอีกครั้ง ในเพื่อส่งต่อความรู้ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสรเทศ มหาวิทยาลัย

[nggallery id=14]