โปรวันกรุ๊ปร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาค ประจำปี 2556 - Professional One
 EN |   TH

โปรวันกรุ๊ปร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาค ประจำปี 2556

0

เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาทักษะแรงงานหนึ่งในพันธกิจของโปรวันกรุ๊ป โปรวันกรุ๊ปจึงมีความยินดีตอบรับหนังสือเชิญจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี โดยได้ส่งนายภาณุพงศ์ นุชนารถ พนักงานสังกัดบริษัท โปรวันไอที จำกัด เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาค สาขากราฟฟิคดีไซน์ ตั้งแต่วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2556 และในวันที่ 16 สิงหาคม คุณวาริน พิริปุญโญ ประธานบริหารโปรวันกรุ๊ปได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานเปิดงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาค ประจำปี 2556   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี

 

ประเทศไทยเริ่มจัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2513 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือให้ช่างในประเทศไทยมีฝีมือทัดเทียมกับมาตรฐานสากล โดยกรมแรงงานในขณะนั้นได้ร่วมกับสโมสรโรตารีกรุงเทพฯ ส่วนราชการต่างๆ กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมเอกชน จัดการแข่งขันต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยจัดให้มีการแข่งขันทุก 2 ปี ในระดับภาคและระดับนานาชาติ ต่อจากนั้นจะคัดเลือกผู้ชนะเลิศแข่งขันต่อในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติต่อไป