เตรียมพร้อมสัมภาษณ์งาน สัมภาษณ์งานไอที อย่างมั่นใจ ได้งานชัวร์ - Professional One
 EN |   TH

เตรียมพร้อมสัมภาษณ์งาน สัมภาษณ์งานไอที อย่างมั่นใจ ได้งานชัวร์

สัมภาษณ์งานไอที
0

ในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน  แม้ว่าคุณเป็นบุคลากร IT หรือบัณฑิตจบใหม่ด้าน IT ที่มีความสามารถ แต่ถ้าได้รับโอกาส สัมภาษณ์งานไอที แล้วคุณไม่ได้เตรียมพร้อมสมัครงานและไม่มีการนำเสนอตัวเองให้น่าสนใจในช่วงของการสัมภาษณ์งานมากเพียงพอแล้วล่ะก็ อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณพลาดงานทั้งงานประจำและงานสัญญาจ้างที่คุณหมายมั่นปั้นมือได้ ดังนั้นมาเตรียมพร้อมก่อนการ สัมภาษณ์งานไอที เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเลือกเข้าทำงานประจำหรืองานสัญญาจ้างที่คุณตั้งใจอยากจะทำก่อนเริ่มสัมภาษณ์กันดีกว่า

Interview

  • เตรียมพร้อมสมัครงาน IT ด้วยการเตรียมความรู้ในเรื่องที่เราจะไป สัมภาษณ์งานไอที ทั้งเรื่องทางด้าน Technical เช่น หากไปสัมภาษณ์งานทางด้าน Database Administrator ควรเตรียมความรู้ในงานระบบฐานข้อมูล ความรู้ด้าน Software ที่ใช้ในการบริหารระบบ อย่าง Microsoft SQL Server,Oracle รวมไปถึงประสบการณ์ในการทำงาน (ถ้ามี) ซึ่งควรเตรียมเรียบเรียงคำอธิบายในแต่ละหัวข้อเพื่อให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่วกไปวนมา จะเป็นการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพและทำให้ผู้สัมภาษณ์งานไอทีทั้งงานประจำและงานสัญญาจ้างเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณมีความรู้ในเรื่องนั้นจริงๆและมีการเตรียมพร้อมสมัครงาน รวมถึงงาน IT บางประเภทที่มีใบ Certificate แสดงระดับความเชี่ยวชาญ ควรเตรียมไปให้พร้อมและอย่าลืมนำเสนอในการสัมภาษณ์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในด้านความรู้ความสามารถของคุณ
  • นอกจากความรู้ทางด้านเทคนิคแล้ว ในการ สัมภาษณ์งานไอที ควรเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ Job Description หรือขอบเขตและความรับผิดชอบในงานตำแหน่งที่คุณต้องการสมัคร เพื่อที่จะได้ให้สัมภาษณ์ได้โดยไม่หลุดประเด็น และช่วยให้ผู้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานสัญญาจ้างมองเห็นคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่บริษัทต้องการจากคุณได้อย่างชัดเจน

03

  • แม้ว่าจะมีความรู้ทางด้านเทคนิคดีเยี่ยม แต่ในการเตรียมพร้อมสมัครงานก็อย่าลืมหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่คุณสัมภาษณ์งานไอทีเอาไว้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นที่มาและประวัติในการก่อตั้ง ผลิตภัณฑ์ของบริษัท กลุ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายรวมไปถึงคู่แข่งของบริษัท ทั้งยังควรเตรียมคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับองค์กรเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจในบริษัทและต้องการทำงานที่นี่เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเตรียมตัวศึกษารายละเอียดงานสัญญาจ้าง และ งานประจำ ที่คุณไปสมัครให้ชัดเจน
  • เตรียมเรื่องเล่าเกี่ยวกับตนเองอย่างสั้นๆแต่น่าสนใจเพื่ออธิบายว่าตัวคุณคือใคร มีความสามารถอย่างไร มีประวัติในการทำงานที่ไหนมาบ้าง รวมไปถึงเตรียมพร้อมสมัครงานด้วยการอธิบายถึงจุดมุ่งหมายในอนาคตว่าอยากจะทำอะไร ซึ่งจุดมุ่งหมายในการทำงานในอนาคตควรกล่าวถึงสิ่งที่คุณจะช่วยสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัทและมีความเกี่ยวข้องกับงานที่คุณ สัมภาษณ์งานไอที อยู่

businessman-furniture-monitor-presentation-working_1134-690

  • เมื่อผู้ สัมภาษณ์งานไอที ถามถึงจุดอ่อนและข้อควรปรับปรุงของคุณ ควรพูดถึงจุดอ่อนที่มีอยู่จริงๆแต่คุณกำลังแก้ไขอยู่ เช่น พูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง แต่กำลังพยายามเรียนรู้และฝึกฝนอยู่ เป็นต้น และควรเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมหน้าที่การงานที่คุณกำลังสัมภาษณ์ทั้งงานสัญญาจ้างและงานประจำ
  • บุคลิกภาพและทัศนคติเป็นสิ่งที่สำคัญใน สัมภาษณ์งานไอที ดังนั้นจึงควรเตรียมพร้อมสมัครงานด้วยเสื้อผ้าการแต่งกายที่สุภาพ มีมารยาทดี อ่อนน้อม และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานสัญญาจ้างหรืองานประจำ ก็พร้อมที่จะทำงานตามจุดมุ่งหมายของบริษัทและทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

handshake-after-the-interview_1139-302

เคล็ดลับเหล่านี้ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสมัครงานในการ สัมภาษณ์งานไอที ได้อย่างมั่นใจและเพิ่มโอกาสในการได้งานไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานสัญญาจ้าง ก็สมใจอย่างที่คุณต้องการแน่นอน