Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home2/cp859340/public_html/professional-one.com/en/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2364

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home2/cp859340/public_html/professional-one.com/en/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2368

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home2/cp859340/public_html/professional-one.com/en/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3169
ติดเกียร์เดินหน้าสัมภาษณ์งานอย่างมั่นใจ - Professional One
 EN |   TH

ติดเกียร์เดินหน้าสัมภาษณ์งานอย่างมั่นใจ

0

เด็กจบใหม่ จากทุกสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศย่อมมีความตั้งใจในการสมัครงานเมื่อจบการศึกษาเพื่อได้ใช้สิ่งที่ร่ำเรียนมาให้เกิดประโยชน์  จึงเห็น เด็กจบใหม่ ต่างยื่นใบ สมัครงาน พร้อม Resume ในหลายสถานประกอบการเพื่อสร้างโอกาสในการเลือกทางที่ดีที่สุด หากได้รับการ สัมภาษณ์งาน มากกว่า 1 แห่ง แต่ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทางใดต้องย้อนไปที่จุดเริ่มต้น นั่นคือการ เตรียมตัว ก่อนการ สมัครงาน โดยเตรียมความพร้อมทั้ง เอกสารประจำตัว เอกสาร Resume และเตรียมตัวทั้งสภาพร่างกาย-จิตใจต่อการสอบข้อเขียนตามด้วยการสัมภาษณ์งานในขั้นตอนต่อไป ซึ่งเป็นบทสรุปของกระบวนการรับเด็กจบใหม่เข้าทำงาน

หากเด็กจบใหม่ผ่านขั้นตอนการสอบข้อเขียนซึ่งเป็นหนึ่งในบททดสอบแรกของการสมัครงานที่ไม่ง่ายแล้ว  การสัมภาษณ์งานก็คงนับว่าเป็นด่านทรหดที่ทดสอบ ทักษะ ความสามารถ ไหวพริบปฏิภาณและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการตอบคำถามของเด็กจบใหม่อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มใส่เกียร์เดินหน้าในการสัมภาษณ์งานอย่างมั่นใจ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม โดยการเตรียมตัว ดังนี้

1. เด็กจบใหม่ต้องหัดเขียน Resume เอง เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียงลำดับความคิด ในการนำเสนอเมื่อได้ผ่านเข้าสู่รอบสัมภาษณ์งานกับผู้ซักถามซึ่งอาจเป็นทั้งผู้บริหารกิจการ หัวหน้าแผนกที่รับสมัครหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาสัมภาษณ์งาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถตอบคำถามได้อย่างเป็นขั้นตอน ไม่วกวน  สามารถตอบประเด็นต่างๆใน Resume ได้อย่างคล่องแคล่วจากที่ได้เริ่มต้นทำ Resume เองทุกขั้นตอน

IMG_8493

2. เด็กจบใหม่ต้องมีการเตรียมตัวด้านสภาพร่างกายและจิตใจ ต้องลดความประหม่าและตื่นเต้นทุกขณะ ตั้งแต่ก้าวแรกที่ข้ามผ่านประตูสู่ห้องสัมภาษณ์งาน โดยต้องมีสติตลอดเวลา  คิดเตือนตนเองอยู่เสมอว่า ไม่มีสิ่งใดยากเกินไปเพียงตั้งใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและผ่อนคลายให้มากที่สุด เพราะการสัมภาษณ์งานไม่ใช่สิ่งสุดท้ายในชีวิตที่จะทำให้ชีวิตเราจบสิ้นหากไม่สามารถผ่านการสัมภาษณ์งานได้ เนื่องจากสามารถผ่านเส้นทางการเรียนอันยาวนาน และผ่านการสมัครงานมาหลายขั้นตอนแล้ว ก็ยังสามารถผ่านพ้นมาได้  นี่เป็นเพียงอีกหนึ่งอุปสรรคเท่านั้น ก็คงไม่ยากเกินความสามารถที่จะก้าวข้ามผ่าน

3.เด็กจบใหม่ต้องเตรียมตัวด้านความรู้ ทักษะพื้นฐาน ความสามารถพิเศษ ต้องมีความเข้าใจในหนังสือตำราเรียนที่ได้ศึกษามาและเพิ่มเติมเสริมความรู้นอกห้องเรียนด้วยสาระความรู้รอบตัว ข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รอบด้าน รวมทั้งประวัติสถานประกอบการที่สมัครงาน วิสัยทัศน์  พันธะกิจ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น บุคคลสำคัญในองค์กร การบริหารงานและผลการดำเนินขององค์กร  โดยต้องไม่ลืมที่จะศึกษาค้นคว้าสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กร เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งและ key success  ขององค์กร เป็นต้น  ถึงแม้จะไม่มีการซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ศึกษามา แต่อย่างน้อยการเตรียมตัวเช่นนี้จะสร้างความมั่นใจ ไม่กังวล ลดความตื่นเต้น หวาดกลัวกับคำถามและการตอบคำถาม  ซึ่งความนิ่ง ตั้งใจฟังและตอบอย่างมั่นใจจะทำให้การสัมภาษณ์งานผ่านพ้นไปได้ด้วยดี สำหรับการสัมภาษณ์งาน บางสถานประกอบการไม่ได้ตัดสินการผ่านการสมัครงานเพียงคำตอบที่ได้จากผู้สมัครงานเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงบุคลิกภาพการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทางที่ไม่กังวล ไม่ลุกลี้ลุกลนหรือกระวนกระวายซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งของผู้สมัคร

IMG_4218

4. เด็กจบใหม่ต้องเตรียมตัวด้านการแต่งกาย เสื้อผ้า รองเท้าและทรงผม ซึ่งโดยทั่วไปจะแต่งกายเป็นทางการ สีเสื้อผ้าโทนอ่อน ผู้ชายสวมกางเกงขายาว ผู้หญิงใส่กระโปรง รองเท้าหุ้มส้น   ทรงผมต้องไม่ปิดบังหน้าตา เพราะจะทำให้ผู้สัมภาษณ์งานกังวลปัดผมจนขาดสมาธิซึ่งอาจส่งผลเสียต่อบุคลิกและการตอบคำถามได้   อย่างไรก็ตามการแต่งกายโทนสีเดียวกับสัญลักษณ์หรือสีประจำสถานประกอบสามารถบ่งบอกการใส่ใจศึกษาข้อมูลของผู้สัมภาษณ์งาน ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างจุดเด่นให้กับผู้สมัครงานได้

การเตรียมตัวของเด็กฝึกงานก่อนการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ควรต้องฝึกเขียน Resume ฝึกฝนการแนะนำตัวและการตอบคำถามที่สามารถค้นหาข้อมูลหรือตัวอย่างคำถาม/Resume ที่ได้จากหลายแหล่งอย่างหนังสือ อินเตอร์เน็ตหรือจากบุคคลรอบตัวเพื่อเป็นแนวทางช่วยให้การสมัครงานผ่านไปได้ด้วยดี