การเริ่มต้นการทำงาน กับการเป็นOutsource 2 - Professional One
 EN |   TH

การเริ่มต้นการทำงาน กับการเป็นOutsource 2

0

ในตอนที่แล้วนั้น ได้กล่าวถึงความหมายและความสำคัญของ Outsource คงจะพอสร้างความเข้าใจให้กับบรรดามือใหม่ได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งในตอนที่ 2 ก็จะนำเสนอในส่วนของการเตรียมตัวก่อนเริ่มงานใหม่และการจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวก่อน  ซึ่งในขั้นนี้เชื่อว่าหลายคนก็คงจะกระวนกระวายใจไม่น้อยว่าจะเริ่มต้นกับมันยังไงดี จึงจำป็นต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของคุณเองเพื่อให้การเริ่มต้นงานเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้น Outsource มือใหม่อย่างคุณควรจะมีวิธีการเตรียมตัวเพื่อเริ่มงานใหม่ได้อย่างราบรื่นจะมีวิธีอะไรบ้าง

พัฒนาตัวเองสู่ตวามสำเร็จ

1.ทบทวนความรู้ที่ควรมี  ที่เคยทำเพราะเมื่อถึงเวลาที่คุณถูกมอบหมายงานมา จะได้ทำได้อย่างไม่ติดขัด เนื่องจากที่เขาจ้างคุณเพราะคุณมีความสามารถ จึงมีความคาดหวังว่าคุณต้องทำงานได้ทันที ดังนั้นหากทำไม่ได้ก็คงจะขายหน้าไม่น้อย และอาจส่งผลถึงการไม่จ้างงานต่อไปได้

ความสำเร็จ

2. Outsource มีการเลื่อนตำแหน่ง  ดังนั้นก่อนเริ่มงานต้องทำความเข้าใจก่อนว่า Outsource ถือว่าเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องหนึ่งๆ รวมถึงมีการขึ้นตำแหน่งและเงินเดือนให้ Outsource ซึ่งต้องวัดกันที่ผลงาน และ Feedback ที่มาจากลูกค้า แค่ลูกค้าไม่บ่นเรื่องการทำงานของคุณเงินเดือนก็สามารถขึ้นได้ ส่วนเรื่องโบนัสก็แล้วแต่จะตกลงกับบริษัทต้นสังกัดว่า จะจ่ายโบนัสหรือไม่เพราะบางที่บริษัทก็รวมไปในอัตราค่าจ้างของเราเลยโดยใช้อัตราหารเฉลี่ยแล้วอีกทั้งยังมีโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกับบริษัทใหญ่ๆหลายๆบริษัทอีกด้วย

เลือกงาน

3.การเข้าสังคม  เรื่องสังคม ด้วยความที่เป็น Outsource มักจะอยู่ทำงานที่ Site งานใด Site งานหนึ่งไม่นานนัก จึงอาจจะไม่ได้สนิทสนมอะไรกับคนในองค์กรเท่าไร ความผูกพันทางสังคมก็จะน้อยลงตาม ดังนั้นเพื่อนซี้ต่าง Site งานอาจจะหาได้ไม่ง่ายนัก แต่หากทำได้ก็จะส่งผลในเรื่องของความสัมพันธ์อันดีซึ่งก็จะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นในการทำงานก็ได้

การเริ่มต้นงานใหม่กับการเป็น Outsource ก็ถือเป็นพัฒนาการขั้นหนึ่งของการทำงาน นั่นหมายความว่าเรากลายเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งแล้วจึงถูกจ้างเข้ามาทำงาน ซึ่ง Outsource ก็คือการทำงานให้เสร็จตามที่ลูกค้ามอบหมาย ดังนั้นไม่ว่าลูกค้าให้ทำอะไร เราก็ต้องทำให้สำเร็จโดยเกี่ยงานที่ชอบหรือไม่ชอบ เช่นเราเชี่ยวชาญในการทำงานด้านเทคนิค แต่ว่าลูกค้า มาให้เราทำงานด้านเอกสาร เราก็ต้องปรับตัว และทำงานนั้นให้สำเร็จ และควรทำให้ดีที่สุด ดังนั้นในหากมีการเริ่มต้นที่ดีและมีความสุขก็จะส่งผลต่อไปในการทำชิ้นงานอื่นๆด้วย