EN  |  TH

7 สิ่งทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพและผลผลิตมากขึ้น

0

เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านที่มีหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพหรือตำแหน่งใดก็ตาม อาจเคยรู้สึกสงสัยว่าทำไมถึงแม้จะทำงานหนัก แต่กลับได้ผลที่ไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปเลย ทั้งยังไม่รู้จะหาทางปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างไร หัวข้อกล่าวถึงในวันนี้จึงขอให้นับเป็นการแบ่งปันเคล็ดลับการทำงานดี ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับทุกท่านได้ ส่วนจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างนั้น มาติดตามไปพร้อมกันครับ

 

1. เตรียมตัวก่อนลงมือทำงาน

ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายงานใดก็ตาม สิ่งแรกที่สมควรกระทำคือการประเมินตนเองว่ามีความถนัดในงานที่ได้รับมอบหมายนั้นหรือไม่ ถ้าหากเป็นงานที่มีประสบการณ์อยู่ก่อนแล้วก็อาจสามารถลงมือทำได้ทันที แต่ถ้าหากพบว่าเป็นงานที่ไม่ถนัด และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริง ๆ ก็ควรจะต้องพยายามศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยละเอียดก่อนลงมือทำ

 

2. การวางแผนที่ดี

การวางแผนที่ดีเป็นเคล็ดลับการทำงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ ทั้งนี้แผนที่ดีจะต้องเกิดมาจากการคิดคำนวณอย่างรอบคอบ มีการประเมินความเป็นไปได้ที่หลากหลาย ต้องรู้จักใช้บทเรียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างเกิดประโยชน์ และที่สำคัญคือจะต้องเป็นแผนที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้

 

3. เลือกคนให้ตรงกับงาน

การเลือกคนให้ตรงกับงานเป็นเคล็ดลับการทำงานที่ผู้บริหารมืออาชีพส่วนใหญ่เข้าใจเป็นอย่างดี และเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากโดยเฉพาะงานที่ต้องทำเป็นทีม เนื่องจากการจัดสรรผู้ร่วมงานแต่ละตำแหน่งให้ได้ทำงานอย่างเหมาะสมกับความถนัดและความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลเป็นสิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้

 

4. การบริหารจัดการที่ดี

            การทำงานทุกชิ้นย่อมจะต้องเกี่ยวพันกับเรื่องของเวลา ผู้ร่วมงาน หรือแม้แต่สถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ นอกจากการวางแผนที่ดีแล้ว เคล็ดลับการทำงานอีกประการหนึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ก็ย่อมจะต้องพึ่งการบริหารจัดการที่ดีเช่นกัน

 

5. สร้างแรงจูงใจ

            แรงจูงใจเป็นสิ่งสำคัญช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ การคาดหวังถึงผลงานที่มีคุณภาพจึงจำเป็นจะต้องเริ่มจากการสร้างแรงจูงใจให้กับทั้งตนเองและผู้ร่วมงาน ไม่ว่าจะด้วยเรื่องของผลตอบแทน แรงบันดาลใจ หรืออื่นใดก็ตาม

 

6. ประเมินผลงานทุกครั้ง

การประเมินผลงานเป็นเคล็ดลับการทำงานอีกข้อหนึ่งซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก เพราะนอกจากจะทำให้ทราบถึงระดับความสำเร็จของงานแล้ว ยังช่วยให้เห็นข้อบกพร่องหรือจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขในอนาคตอีกด้วย

 

7. แก้ไขปรับปรุง

การแก้ไขปรับปรุงเป็นขั้นตอนสืบเนื่องมาจากการประเมินผลงาน เคล็ดลับการทำงานในข้อนี้เป็นหัวใจสำคัญช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากความผิดพลาด จึงนับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีอย่างหนึ่งเช่นกัน

 

สุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านลองนำเคล็ดลับการทำงานเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ รับรองว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างแน่นอนครับ