EN  |  TH

5 วิธี พนักงานใหม่ทำอย่างไรจึงจะเป็นที่ไว้ใจของหัวหน้างาน

0

                           เมื่อต้องเข้าทำงานที่ใหม่ ก็เท่ากับว่าผู้ที่ได้รับเลือกจากการสมัครงาน IT ก็ต้องเข้ามาเป็นพนักงานใหม่และในการเริ่มทำงานที่ใหม่ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำให้หัวหน้างาน สามารถที่จะเกิดความรู้สึกประทับใจและเป็นที่ไว้วางใจ ทั้งนี้ก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นที่ถูกจับตามองในช่วง 3 เดือนแรก ซึ่งในฐานะพนักงานใหม่ ก็อาจจะรู้สึกตื่นเต้นกับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ขององค์กร รวมไปถึงการแสดงความสามารถให้เป็นที่ยอมรับของหัวหน้างาน เพื่อร่วมงานและตัวเจ้าของบริษัทที่เราสมัครงาน IT เข้ามา

การที่สมัครงาน IT เข้ามาจนสามารถจะกลายเป็นพนักงานใหม่ของบริษัทหรือองค์กร เมื่อต้องเริ่มทำงานกับที่ทำงานใหม่ก็ควรที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมและการทำงานของบริษัทที่ทำให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุด ซึ่งมีคำแนะนำ 5 ประการดังนี้

           1. เมื่อมีปัญหาในการทำงาน พนักงานใหม่ก็ต้องมีความกระตือรือร้นในการสอบถาม หรือขอคำอธิบายที่ชัดเจนจากหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงาน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้เริ่มทำงานใหม่ควรจะทำ เพราะตัวบริษัทหรือองค์กรนั้นมักจะคาดหวังพนักงานที่มีความกล้าในด้านการคิดและการลงมือทำ แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้น และไม่นิ่งเฉยจนเกินไป

           2.เมื่อตอนที่สมัครงาน ITแล้ว ในช่วงที่สัมภาษณ์งาน เคยพูดอะไรหรือความรู้สึกในการทำงานแบบไหนในการสมัครงาน IT ครั้งนั้น ก็ควรที่จะทำตามคำพูดของผู้ที่สมัครงาน IT ทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทำได้เร็ว แต่ก็ขอให้ผู้ที่สมัครงาน ITได้ทำไปเรื่อย ๆ เมื่อต้องกลายมาเป็นพนักงานใหม่ของทางบริษัทที่สมัครเข้ามา

             3.นอกจากนี้เมื่อพนักงานใหม่เข้าสู่การเริ่มทำงานในบริษัทใหม่ ก็ควรที่จะทิ้งความรู้ในแบบเดิม ๆ ของที่ทำงานเก่าไปทั้งหมด แล้วเปิดรับเอาความรู้และ ประสบการณ์ในที่ทำงานใหม่ เพื่อที่จะสามารถเริ่มทำงานได้อย่างสบายใจและพร้อมที่จะรับเอาความรู้ในการทำงานที่ใหม่ได้ดีที่สุด

            4. พนักงานใหม่จึงควรจะรับฟังและจดจำทุกอย่างที่ทางหัวหน้างานสอนมา และต้องสามารถรับผิดชอบงานของตนเองต้องทำได้ทั้งหมด การทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งอย่างตรงเวลา ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้เริ่มทำงานที่ใหม่ควรจะยึดถือให้มากที่สุด

5. การเริ่มทำงานที่ดีก็ควรที่จะมีการแต่งกายที่ถูกกาลเทศะ ควรแต่งกายแบบรัดกุมและสุภาพ นอกจากนี้ ในแต่ละวันก็ไม่ควรที่จะไปทำงานสาย ควรที่จะไปถึงก่อนเวลาเพื่อที่จะได้สามารถทบทวนงานที่ทำก่อน การมาสายยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของการทำงาน ทำให้แสดงออกถึงความไม่เคารพการไม่ให้เกียรติแก่บริษัทและองค์กรจึงควรที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่ดีเหล่านี้เพราะอาจจะทำให้มีผลถึงขั้นถูกให้ออกได้อย่างง่ายดายอีกด้วย