EN  |  TH

5 วิธีง่าย ๆ ที่ทำให้คุณดูฉลาดและมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น

0

การพัฒนาตัวเองเพื่อให้ฉลาดและดูดีมากยิ่งขึ้น คือสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้าม เพราะการพัฒนาจะนำมาซึ่งโอกาสในชีวิต ทั้งยังทำให้เป็นที่ชื่นชมในที่ทำงานอีกด้วย สำหรับเคล็ดลับทำให้ดูฉลาดและมีบุคลิกภาพที่ดีมีดังต่อไปนี้

1.มีความน่าเชื่อถือ

การพัฒนาตัวเองให้ฉลาดและดูดีควรทำตัวให้มีความน่าเชื่อถือเสียก่อน โดยความน่าเชื่อถือนั้นหมายถึงการเป็นที่พึ่งพาได้ของเพื่อนร่วมงาน เป็นคนมีน้ำใจ และเอาใจใส่ปัญหาของผู้อื่น สำหรับน้ำใจที่มีให้เพื่อนร่วมงานอาจจะหมายถึงการไปรับส่งเพื่อนร่วมงานหากเป็นทางผ่าน หรือเอื้อเฟื้อให้งานที่เกี่ยวข้องดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น เพียงเท่านี้ก็จะทำให้คุณดูฉลาดและน่าคบหามากกว่าเดิม

2.พัฒนาการแต่งตัว

แม้บุคลิกภายนอกจะเป็นเพียงส่วนประกอบอันเป็นปัจจัยบางส่วนเท่านั้น แต่ทว่าก็เป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุด เพราะความประทับใจครั้งแรกของมนุษย์คือการมองที่บุคลิกลักษณะก่อนเป็นลำดับแรก หากแต่งตัวให้ดูดี ภูมิฐาน ให้เกียรติสถานที่แล้วก็จะเป็นการพัฒนาตัวเองให้ฉลาดและดูดีไปได้อีกขั้นอย่างแน่นอน

3.ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

การพัฒนาตัวเองให้ฉลาดและดูดีนั้นสิ่งที่ควรทำเป็นลำดับต้น ๆ คือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานและสาขาของงานที่ทำอยู่ รวมไปถึงการเลือกเรียนต่อสาขาที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน และรับการอบรมก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้คุณดูฉลาดมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

4.เห็นคุณค่าในตนเอง

ก่อนที่ใครจะเห็นคุณค่าของคุณนั้น คุณจำเป็นต้องเห็นคุณค่าของตนเองเสียก่อน การเห็นคุณค่าของตนเองเปรียบได้กับการพัฒนาตัวเองให้ฉลาดและดูดีอีกทางหนึ่ง เคล็ดลับการมองเห็นคุณค่าของตนเองทำได้โดยการคิดแต่เรื่องที่ดีและเรื่องที่คุณสามารถทำแล้วประสบความสำเร็จ หากเห็นคุณค่าในตนเองได้ ในไม่ช้าคนอื่นจะเห็นว่าคุณเป็นคนมีค่าต่อที่ทำงานเช่นกัน ที่สำคัญคืออย่าดูถูกตัวเอง เพราะหากคุณดูถูกตนเองก็เปรียบเหมือนการทำลายกำลังใจของตนเองให้หมดไป

5.มีความเก่งเฉพาะด้าน

การมีความเก่งกาจเฉพาะด้านเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของการพัฒนาตัวเองให้ฉลาดและดูดี พยายามหาให้ได้ว่าคุณมีความเก่งในด้านใดเป็นพิเศษและพัฒนาด้านนั้นให้เก่งมากขึ้นจนสุดความสามารถ เพราะการเก่งในด้านที่ตนเองถนัดจะทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพนั่นเอง

เคล็ดลับการพัฒนาตัวเองให้ฉลาดและดูดีไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด หากคุณมีความตั้งใจจริง ในไม่ช้าก็จะประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งของการทำงานอย่างแน่นอน