EN  |  TH

5 นิสัยที่ทำให้คุณดูไม่เป็นมือโปรในที่ทำงาน

0

กว่าจะเป็นมือโปรในที่ทำงานได้นั้น มนุษย์เงินเดือนทุกคนจะต้องอาศัยปัจจัยประกอบหลายต่อหลายอย่าง รวมทั้งใช้ความตั้งใจประกอบกับการมีมนุษย์สัมพันธ์ สำหรับนิสัยต้องห้ามที่ทำให้ไม่เป็นมือโปรเป็นสิ่งที่ทุกคนควรเรียนรู้ เพราะการทำนิสัยไม่ดีเพียงครั้งเดียวจะส่งผลให้เพื่อนร่วมงานมองอย่างติดลบได้ทันที ซึ่งเคล็ดลับการทำงาน ให้ดูดีมืออาชีพทำได้ด้วยการลด ละ เลิก นิสัยดังนี้

1.ขี้อิจฉา

สังคมในที่ทำงานมักมีคนหลายประเภทอยู่ร่วมกัน เคล็ดลับการทำงานให้มีความสุขและดูดีมืออาชีพนั้นจะต้องไม่ขี้อิจฉาเพื่อนร่วมงาน เพราะการอิจฉาริษยาจะทำให้ผู้ทำงานไม่มีสมาธิต่องานที่ทำ บางครั้งจิตใจอาจหมกหมุ่นอยู่กับเรื่องของเพื่อนร่วมงานที่ได้ดีกว่า ส่งผลให้ผลลัพธ์ของงานนั้นไม่ดีเท่าที่ควรเพราะใจไม่ได้อยู่กับงานนั่นเอง นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ทำงานรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีและเกิดความเครียดได้ง่ายอีกด้วย

2.ขี้นินทา

แท้จริงแล้วปัญหาการนินทาเป็นปัญหาหลักที่เกิดในที่ทำงาน เพราะการทำงานร่วมกันในหน่วยงานใด ๆ ก็ตามเปรียบได้กับการอยู่ร่วมกันในสังคมย่อย ๆ ที่บางครั้งอาจมีเรื่องให้เล่าและบอกต่อกันได้นั่นเอง การนินทาเพื่อนร่วมงานจะทำให้การสนใจในตัวงานน้อยลงและทำให้เกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นหากต้องการเป็นคนทำงานที่ดูดีมืออาชีพ มนุษย์เงินเดือนควรใช้เคล็ดลับการทำงานด้วยการไม่นินทา

3.ไม่สู้กับปัญหา

เนื่องจากว่าการทำงานเหมือนกับการเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคเรื่องใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายตลอดเวลา ทำให้ผู้ที่ทำงานท้อใจเป็นบางครั้ง แต่หากเกิดความท้อใจสิ่งที่ไม่ควรทำมากที่สุดคือการบอกเล่าปัญหาให้เพื่อนร่วมงานฟังหรือบอกกับเจ้านายในสิ่งที่ตนเองเครียด เนื่องจากอาจทำให้คุณดูเป็นคนไม่ต่อสู้กับปัญหา โดยเคล็ดลับการทำงานให้ดูดีมืออาชีพมากที่สุดควรคิดว่าไม่มีปัญหาใดที่แก้ไม่ได้

4.ไม่กล้าเสนอความคิดเห็นของตนเอง

การประชุมคือการระดมความคิดที่ดีที่สุด เคล็ดลับการทำงานให้ดูดีมืออาชีพคือการกล้าเสนอความคิดเห็นในที่ทำงาน เนื่องจากการเสนอความคิดเห็นจะเป็นการช่วยให้ทีมมีความคิดที่หลากหลาย บางครั้งอาจส่งผลดีคือได้ความคิดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์

5.ไม่ใช้เหตุผล

การพูดคุยกันด้วยเหตุผลจะทำให้ไม่มีการปะทะเกิดขึ้นในที่ทำงาน อันจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่มากขึ้น เคล็ดลับการทำงานให้ดูดีมืออาชีพมากที่สุดคือการใช้เหตุผลทุกครั้งที่พูดคุยในสิ่งที่คิดเห็นไม่ตรงกัน เลี่ยงการเถียงเพื่อเอาชนะ เท่านี้ก็จะทำให้เป็นมือโปรได้แน่นอน

เคล็ดลับการทำงานให้ดูดีมืออาชีพควรละทิ้งนิสัยต่าง ๆ ดังที่กล่าวข้างต้น เพื่อให้เพื่อนร่วมงานรักใคร่และมีอนาคตสดใสในที่ทำงานนั่นเอง