EN  |  TH

Monthly Archives: February 2016

0 comment

เมื่อเริ่มต้นงาน ปัจจัยไหนที่เป็นเกณฑ์การให้เงินเดือน

เมื่อผ่านวัยแห่งการเล่าเรียนในชั้นประถม มัธยมจนถึงมหาวิทยาลัย วัยต่อมาที่ทุกคนต้องเจอคือช่วงชีวิตวัยทำงานที่อาจมีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปทั้งสังคมของคนวัยทำงาน การใช้ชีวิตที่คุณต้องรับผิดชอบตนเองมากยิ่งขึ้น เงินที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันและเป็นแรงผลักดันให้คุณทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อมีเงินเดือนสูงขึ้น เมื่อเริ่มต้นการทำงาน เงินเดือนจะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของคุณทันทีเมื่อคุณเรียกเงินเดือนที่ต้องการและเมื่อคุณได้เข้าไปทำงานในองค์กรนั้น ๆ แล้วคุณต้องมีความหวังมีเงินเดือนสูงมากขึ้น ตามความสามารถและประสบการณ์ของคุณ ทั้งนี้ในการเริ่มต้นการทำงาน ปัจจัยใดบ้างที่เป็นเกณฑ์ในการให้เงินเดือน บทความนี้มีคำตอบให้กับคุณ ดังต่อไปนี้ ตำแหน่งในการสมัครงาน การสมัครงานตามตำแหน่งที่คุณต้องการ ต้องมาจากสิ่งที่คุณได้เรียนมา เช่น หากคุณเรียนเฉพาะทาง เช่น..

Read More
0 comment

เขียน Resume ภาษาอังกฤษ ให้น่าสนใจ

การเขียน Resume เป็นสิ่งที่จำเป็นในการสมัครงานเพราะในนี้จะบ่งบอกถึงความรู้ ความสามารถ ของผู้สมัครว่าน่าสนใจขนาดไหน และเมื่อเขียนได้ดี อธิบายตามลำดับ โอกาสถูกเรียกตัวไปสอบสัมภาษณ์และได้งานนั้นก็จะสูงขึ้น ในปัจจุบันนอกจากการเขียน Resume ภาษาไทยแล้วยังมีการเขียน Resume ภาษาอังกฤษอีกด้วย เนื่องจากบางสายงานจำเป็นต้องทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องเพิ่มความละเอียดและความน่าสนใจให้มากขึ้นโดยบทความนี้มีเคล็ดรับการเขียนมาแนะนำ การเขียน Resume ที่ดีไม่ควรมีความยาวเกิน 1 หน้ากระดาษ..

Read More
0 comment

ดึงดูด IT Talent ให้อยู่ด้วยแผน…

เมื่อเรื่อง career path ของคนไอทีเป็นเรื่องเฉพาะทางมากๆในการวางแผนพัฒนาบุคลากรและแผนบริหาร talent ที่ต้องตอบโจทย์ทั้งพนักงาน ในขณะเดียวกันก็ต้องตอบโจทย์ธุรกิจขององค์กรด้วย ดังนั้นโปรวันกรุ๊ปภายใต้การบริหารและวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาบุคลากรของคุณวาริน พิริปุญโญ จึงได้นำบริษัทในเครือคือบริษัท โปรวันไอที จำกัด เข้าร่วมคัดเลือกจาก สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)และ Information-Technology Promotion, Japan (IPA) ในปี..

Read More
0 comment

โปรวันกรุ๊ปจัดการตรวจสุขภาพแก่พนักงาน ประจำปี 2559

เมื่อวันอังคารที่ 10  และ วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่าง เวลา 07:00 – 12:00 น โปรวันกรุ๊ป ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2559  ณ  บริเวณ ชั้น..

Read More
0 comment

แนะนำการเขียน RESUME พร้อมกิจกรรมเสริมความรู้ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วันจันทร์ที่  15  กุมภาพันธ์ 2559  บริษัทโปรเฟสชันแนลวัน จำกัด ได้รับเกียรติในการบรรรยายและทำกิจกรรมเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  จำนวนกว่า 40 คน  ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ แนะนำการเขียน RESUME อย่างถูกต้อง และโดนใจ กับเทคนิคและวิธีการเขียนอย่างมืออาชีพ..

Read More
0 comment

PRO ONE IT กับการพัฒนา…

วันพุธที่ 17 ก.พ. 59 คณะผู้บริหาร และทีมงานบริษัท โปรวัน ไอที จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับ Mr. Kenji Ogawa  ผู้ดูแลด้านการสอบมาตรฐานวิชาชีพ IT Professionals Examination (ITPE) จาก  Information-Technology Promotion Agency (IPA) ประเทศญี่ปุ่น และคุณธนัท ทองอุทัยศรี ผู้ดูแลโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที สถาบันวิชาการ สวทช. ในฐานะเป็นบริษัทที่สนับสนุนให้พนักงานสอบวัดระดับวิชาชีพ ITPE และยังเป็น1 ใน 4 บริษัทนำร่องในการนำ Skill Standard for IT Professional (ITSS) จากญี่ปุ่นมาใช้ในองค์กร..

Read More
0 comment

แชร์มุมมองจากผู้ประกอบการสู่การพัฒนาบัณฑิตด้านไอที

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ. 59  บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด ได้รับเกียรติต้อนรับ  อาจารย์ สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อร่วมวิพากษ์หลักสูตรของคณะฯ เพื่อให้กับบัณฑิตที่จบการศึกษา มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมวารินทร บริษัทโปรเฟสชันแนลวัน จำกัด  อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 ด้วยท่านคณะบดีฯเล็งเห็นถึงความตั้งใจจริงของโปรเฟสชันแนลวันในการร่วมพัฒนาชาวไอทีรุ่นใหม่ ให้พร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านไอทีอย่างมืออาชีพ  ในโครงการ “เตรียมความพร้อมชาวไอทีสู่โลกแห่งการทำงาน” ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 6 ปี รวมถึงการที่โปรเฟสชันแนลวันเป็นผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทางด้านไอที ให้แก่ลูกค้าองค์กรระดับประเทศและระดับข้ามชาติมากว่า 26 ปี..

Read More
0 comment

เคล็ด (ไม่) ลับกับการทำงานวันแรก

การทำงานวันแรกถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตเพราะต้องมีการปรับตัวการเตรียมความพร้อม เพื่อเจอกับสิ่งใหม่ ๆ หากเป็นผู้ที่เพิ่งเรียนจบยิ่งน่าตื่นเต้นเพราะจะได้นำความรู้ที่เรียนมาปรับและประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างเต็มที่หรือเรียกว่ากำลังมีไฟ สำหรับการเริ่มทำงานวันแรกนั้น หลายคนอาจจะรู้สึกประหม่าเพราะไม่เคยเจอกับรูปแบบการทำงานแบบนี้มาก่อน โดยเรามีเคล็ดลับในการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวสำหรับการทำงานวันแรก           1.ตรงต่อเวลา ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำงานวันแรกและวันต่อ ๆ ไป แสดงให้เห็นว่าเรานั้นพร้อมทำงานที่นี่จริง ๆ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ ที่สำคัญทำให้ดูเป็นคนที่กระตือรือร้นพร้อมทำงานกับบริษัทนี้ต่อไป..

Read More
0 comment

เมื่อไรที่คุณควรเปลี่ยนงาน

สำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย คงเคยประสบพบเจอกับสัญญาณเตือนเหล่านี้มาบ้าง บางคนอาจจะครั้งถึง 2 ครั้ง ที่พอเจอสัญญาณลักษณะนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ แสดงว่าคุณควรหางานใหม่ไว้รองรับการเปลี่ยนงานของคุณในเร็ว ๆ นี้ได้เลย การเปลี่ยนงานนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายอย่างที่หลาย ๆ คนคิด เพราะการหางานใหม่กับสถานที่ใหม่ ๆ บางครั้งสิ่งที่ได้มากกว่าประสบการณ์นั้นก็คือมิตรภาพที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย คราวนี้คุณควรรู้ก่อนว่าสัญญาณเตือนที่ว่านี้มันมีลักษณะอย่างไรบ้าง   5 สัญญาณเตือนที่ทำให้คุณทราบว่าคุณควรเปลี่ยนงานได้แล้ว 1.เรื่องของเงินเดือนที่ไม่สมดุลการการทำงาน..

Read More
0 comment

กลุ่มงาน DEVELOPER, System Engineer,…

 กลุ่มงาน Developer  4 ตำแหน่ง 3 อัตรา Java Programmer (ตึกชินวัตร ใกล้BTSสะพานควาย) 1 อัตรา Java Programmer (ซอย จุฬาฯ 10 BTSสนามกีฬาแห่งชาติ) 1 อัตรา..

Read More
Tags
CSR ITSS Microsoft Positive Attitude resume สําหรับนักศึกษาจบใหม่ Surface walk-in การทำงาน การปรับตัว การพัฒนาตัวเอง ทักษะการสื่อสาร ทักษะความเป็นผู้นำ ทำงานวันแรก ทำงานให้ประสบความสำเร็จ ทำงานไอที นักศึกษาจบใหม่ บริหารเวลา ประสบการณ์ทำงาน ประสบความสำเร็จ พนักงานใหม่ พัฒนาการทำงาน พัฒนาตัวเอง มนุษย์เงินเดือน ลาออก ลาออกจากงาน วางแผนอาชีพ สมัครงาน สมัครงาน IT สมัครงานไอที สัมภาษณ์งาน สัมภาษณ์งานไอที หางาน หางานไอที ออกจากงาน เคล็ดการทำงาน เคล็ดลับการทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนงานใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อนร่วมงาน เรซูเม่ เริ่มต้นทำงาน แท็บเล็ต แนะนำตัวสัมภาษณ์งาน โซเชียลในที่ทำงาน