5 วิธี พัฒนาทักษะการสื่อสารของคุณที่ทำงาน - Professional One
 EN  |  TH

5 วิธี พัฒนาทักษะการสื่อสารของคุณที่ทำงาน

handshake-after-the-interview_1139-302
0

การศึกษาวิธีการในการสื่อสารกับผู้อื่น ๆ ในที่ทำงาน ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก ในผู้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือน ที่ยังคงต้องอยู่กับเพื่อนร่วมงาน ในบางออฟฟิศก็มีเพียงไม่กี่คนแต่บางที่ก็มีมากมาย จึงต้องมีการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะสามารถให้ทักษะการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานดียิ่งขึ้น เพราะการทำงานที่ต้องมีเพื่อนร่วมงานที่จะสามารถทำให้เกิดความร่วมมือ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงาน จึงจะต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีต่อกัน ไม่เช่นนั้นก็อาจจะ ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ที่จะกลายมาเป็นปัญหาต่อกัน และอาจจะลุกลามไปสู่การทำงานที่เสียหายไปด้วยนั่นเอง

bearded-student-sharing-his-idea_1098-2956

 

มนุษย์เงินเดือนที่ยังคงต้องทำงานในบริษัทหรือองค์กรที่ต้องทำงานร่วมกันของคนในหลาย ๆ ฝ่าย จำเป็นอย่างมากที่จะต้องเรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่ถูกต้อง เพื่อที่จะสามารถทำให้การร่วมงานเป็นไปได้อย่างดี ไม่มีปัญหาใด ๆ และควรที่จะมีการพัฒนาตัวเองด้วยการศึกษาวิธีการสื่อสารกับเพื่อร่วมงาน และหัวหน้างานอย่างถูกต้อง สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหาใด ๆ เพราะคงจะเป็นเรื่องยากที่ชีวิตจะสามารถอยู่ได้ โดยปราศจากการสื่อสารกับผู้คนที่อยู่รอบตัว จึงควรที่จะต้องมีเทคนิคในการพัฒนาตัวเองด้านทักษะการสื่อสารแบบเบื้องต้นของเหล่ามนุษย์เงินเดือนควรที่จะนำเอาไปใช้ คือ

1.สำรวจตัวเองเพื่อที่จะดูจุดแข็งและจุดอ่อนก่อนว่าสิ่งไหนที่จะสามารถแก้ไขและปรับปรุงได้บ้าง หรือสิ่งไหนที่ดีอยู่แล้ว และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิม โดยการฝึกซ้อมพูดกับตัวเองที่หน้ากระจกบ่อยครั้ง เพื่อที่จะลองดูว่าเวลาที่พูด มีบุคลิกและหน้าตา พร้อมไปด้วยทักษะการสื่อสารของตนเองเป็นอย่างไร ถ้ามีส่วนไหนที่บกพร่องก็ให้พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น

2.ในการสื่อสารจากนักพูดมืออาชีพ เพื่อน หรือแม้กระทั่งเจ้านายของตนเอง แล้วลองเอาส่วนที่ดีในการพูด และการพัฒนาตัวเองให้ทำตามสิ่งที่เรียนรู้มา แต่ไม่ควรที่จะเลียนแบบไปทั้งหมด ให้แค่ดึงเอาบุคลิกของการสื่อสารในมนุษย์เงินเดือนออกมาใช้เท่านั้น แล้วมาปรับให้เข้ากับบุคลิกของตัวเอง

iphone-410311_960_720

 

3.ลองปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารของตนเอง เพราะในทุกวันจะต้องมีการสื่อสารที่หลากหลายกลุ่ม จึงต้องมีวิธีการพูดที่แตกต่างกันออกไป จึงไม่จำเป็นที่จะต้องยึดวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงแค่อย่างเดียว ดังนั้น จึงควรที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้มากยิ่งขึ้น พร้อมกับการปรับเปลี่ยนทักษะการสื่อสารของความเป็นมนุษย์เงินเดือนให้เหมาะสมกับกลุ่มที่พูดจะพูดด้วยนั่นเอง

4.พยายามที่จะฝึกฝนอยู่บ่อย ๆ ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองด้านสื่อสาร ให้สามารถที่จะอยู่ร่วมกับเหล่า มนุษย์เงินเดือนด้วยกันได้อย่างดีที่สุด ยิ่งฝึกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งออกมาสมบูรณ์แบบมากเท่านั้น ไม่มีใครที่จะเก่งมาตั้งแต่เกิดแน่นอน เพราะฉะนั้นการได้พูด การฟังและการเขียนก็สามารถที่จะทำให้การสื่อสารจริงราบรื่นมากยิ่งขึ้น

5.เมื่อได้รับการฝึกฝนในการสื่อสารแบบมนุษย์เงินเดือนที่ถูกต้อง จนรู้สึกว่าดีขึ้นหรือพร้อมแล้วที่จะนำออกไปใช้ อย่างเต็มตัว ก็ให้แสดงออกได้เลยเรื่อย ๆ ในทุกวัน เพื่อที่เพื่อนร่วมงานจะได้ซึมซับกับความเป็นตัวเราได้อย่างไม่รู้สึกแปลกใจมากนักอีกด้วย