EN  |  TH

10 วิธี ที่จะพัฒนาการทำงานของคุณให้ดีขึ้นตั้งแต่วันนี้

0

พฤติกรรมในการทำงานของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน บางคนก็ทำงานด้วยความสนุกและความสุขสามารถที่จะพัฒนาการทำงานและพัฒนาตัวเองไปพร้อม ๆ กัน แต่ในบางคนก็ทำงานแบบขอไปที ทำงานแบบเหนื่อยหน่าย และไม่สามารถที่สร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับชีวิตการทำงานของตนเองได้ ซึงสิ่งเหล่านี้คือการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ และประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลนั้น ๆ ถ้าผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อการทำงานของตนเองสามารถที่จะพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็แสดงว่าพร้อมต่อการเข้าสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าอย่างแน่นอน

Curious girls

สิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลไปในชีวิตของคนทำงาน ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้นั้น จะสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของบริษัทหรือองค์กร หน้าที่การงาน และเพื่อนร่วมงานได้มาน้อยแค่ไนแต่อย่างไรก็ตามก็ควรที่จะต้องมีการพัฒนาการทำงานที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาตัวเองที่จะทำให้การทำงานมีคุณค่าต่อชีวิตมากขึ้น จนสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีความสุข ซึ่ง 10 วิธี ที่จะทำให้การทำงานดีขึ้น คือ

1.เริ่มต้นจากการตัดสินใจในการพัฒนาตัวเองโดยตรง ต้องตั้งคำถามกับตนเองก่อนว่า การประสบความสำเร็จของตนเองนั้นหมายถึงอะไร หรืออาจเจาะจงคำถามลงมากเพื่อที่จะให้แคบลงอย่างเช่น ต้องการที่จะอยู่ในฐานะพนักงาน ที่มีรายได้มั่นคง หรือการเป็นนายตัวเองที่จะมีกิจการและความสำเร็จในแบบตนเอง

2.คิดถึงอาชีพที่ต้องการของตนเอง ลองคิดดูว่าในอดีตผ่านงานอะไรมาบ้าง แล้วก็คิดต่อว่างานที่ผ่านมาทำให้มีความสุขมากน้อยแค่ไหน และควรที่พัฒนาการทำงานควบคู่ไปกับการวิเคราะห์และพิจารณาถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำไปด้วย

mark-516277_960_720

3.ลองหาข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของตนเองดูว่า จุดเด่นและจุดด้อยคืออะไร และอะไรที่ถือว่าเป็นพรสวรรค์ส่วนตัวที่สามารถจะนำไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้ เพราะความสามารถของทุกคนมีความแตกต่างกัน จึงจำเป็นที่จะต้องดึงเอาความสามารถของตนเองออกมาใช้อย่างเต็มที่

4.มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความคิดที่ดีและมีความสุขในการทำงาน พร้อมไปด้วยการพัฒนาการทำงาน ที่จะสามารถทำให้การใช้ความสามารถเป็นไปอย่างเต็มที่ เมื่อร่างกายและจิตใจสอดคล้องกัน ก็จะทำให้การทำงานมีความสุขมากยิ่งขึ้น

businessman-with-pen-and-contract_1098-3667

5.จัดลำดับเป้าหมายในการพัฒนาตัวเอง โดยการจัดลำดับความสำคัญก่อนและหลัง กับการทำงานในบริษัท ที่ทำอยู่ ระบุให้ชัดเจนในหน้าที่ที่จะสามารถทำให้สอดคล้องไปกับการเป้าหมายของการพัฒนาการทำงานที่วางเอาไว้

6.หาสิ่งที่ตัวเองรัก อะไรที่จะสามารถทำให้เกิดความสุข สังเกตง่าย ๆ จากเวลาที่ทำงานแล้วงานส่วนใดที่ชอบมากที่สุด รู้สึกว่าได้ทำแล้วทำให้เกิดความสุขและการตื่นตัวทุกครั้งที่ได้ทำ

7.คิดวิเคราะห์ตัวเองดูว่าการทำงานและบริษัทที่ทำอยู่นั้นเป็นอย่างไร และควรที่จะคิดในแง่บวก ถึงแม้ว่าบางสิ่งจะรู้สึกไม่ชอบก็ตามที และพร้อมที่จะพัฒนาการทำงานอยู่ตลอดเวลา เพราะถ้ามัวแต่ติดใจกับสารพัดเรื่องและไม่พัฒนาในเรื่องงานก็คงจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ยาก

ux-788002_960_720

8.ถามตัวเองดูว่ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านใดมาบ้าง เพื่อที่จะสามารถนำเอามาสร้างโปรไฟล์ให้กับตนเองต่อไป

9.ให้เวลาในการพัฒนาตัวเองบ้าง และเวลาพักผ่อนเพื่อที่จะเป็นการหาโอกาสดี ๆ หรือการทำสิ่งใหม่ ๆ ให้กับชีวิตและพัฒนาแผนชีวิตควบคู่ไปด้วย

10.กล้าที่จะก้าวออกไป สำหรับในผู้ที่เพิ่งเริ่มจะทำงานได้แค่ 3-6 เดือน ซึ่งยังคงจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นเงินเดือน ได้อย่างแน่นอน จึงต้องมีความอดทนที่มากพอจะรอพร้อมไปกับการพัฒนาตัวเองให้มากที่สุดไปก่อน ซึ่งความหมายของการก้าวออกไป คือ การก้าวออกจากบ้านทุก ๆ วัน ในความรู้สึกที่อาจจะเริ่มเหนื่อยหรือท้อแท้ จนอาจจะทำให้ไม่มีความสุข จึงควรที่จะต้องสลัดความคิดเหล่านี้ออกไป แล้วพัฒนาตนเองให้เก่งมาขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงเวลา ที่ประสบการณ์การทำงานจะสะสมมาได้ถึงจุดที่เงินเดือนจะขึ้นสักที