EN  |  TH

โครงการพื้นที่สีขาวในป่าคอนกรีต Clear Minds Amidst the City

0

     เมื่อถามว่าการทำงานด้วยปัญญาคืออะไร? คำตอบที่ได้รับส่วนมากคือการวางแผนงานอย่างรอบคอบ มีเป้าหมาย แผนทำงานที่ชัดเจน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัญญาอีกนัยหนึ่งที่บจก.โปรเฟสชันแนลวัน ซึ่งเป็นบริษัทที่รับบริหารจัดการแก้ปัญหาทางด้านทรัพยากรบุคคล เล็งเห็นถึงความสำคัญคือปัญญาที่เกิดจากการทำงานด้วยสติ เพราะปัญญาที่เกิดจากการมีสติจะทำให้ผู้ทำงานรู้สึกตัวสามารถดับอารมณ์เครียดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่กดดันได้เร็ว เช่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรองรับอารมณ์ลูกค้าหรือเจ้านายต่อว่า หงุดหงิดเมื่อรถติด ฯลฯ เมื่อมีปัญญาแบบนี้แล้วก็จะสามารถทำงานด้วยความแจ่มใส ไม่เกิดลูกโซ่อารมณ์เผลอไผลไปใส่อารมณ์กับเพื่อนร่วมงาน หรือครอบครัวเมื่อกลับบ้าน เหล่านี้อาจทำให้ส่งผลเสียถึงความสัมพันธ์ในท้ายที่สุดถ้าประพฤติปฏิบัติเป็นประจำ

“โปรเฟสชันแนลวันนำร่องโครงการฝึกสติให้คนทำงานในออฟฟิส”

     ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ โปรเฟสชันแนลวัน จึงได้จัดโครงการพื้นที่สีขาวในป่าคอนกรีต (Clear Minds Amidst the City) ครั้งที่ 1 เป็น CSR ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คนทำงานมาร่วมกันฝึกสติหลังเลิกงาน ด้วยการฝึกโยคะและอานาปานสติ ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ใช้ลมหายใจในการช่วยกำหนดรู้ โดยตั้งเป้าหมายหลักเป็นคนทำงานในอาคารเอสพี หรือตึกไอบีเอ็ม ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานของ บจก.โปรเฟสชันแนลวัน  บจก.โปรวันไอที และบจก.โปรเฟสชันแนลวัน เอ็ดดูเคชั่น

     กิจกรรมรณรงค์การสร้างสติหลังเลิกงานในโครงการพื้นที่สีขาวในป่าคอนกรีต ครั้งที่ 1 นี้ เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2556 โดยในเดือนสิงหาคมและกันยายน โปรเฟสชันแนลวันได้เชิญวิทยาการที่มีความสามารถและปฏิบัติธรรมมาบรรยายในเรื่องการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้สนใจทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

     โปรวันกรุ๊ปมุ่งหวังที่จะสร้างเสริมสติโดยเรื่มจากสังคมอาคารสำนักงานซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเป็นอันดับแรกเนื่องจากความจำกัดของทรัพยากร แต่อย่างไรก็ดีโปรวันกรุ๊ปมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากสำนักงานในอาคารอื่นจะนำเอารูปแบบการจัดกิจกรรมไปเป็นแบบอย่างในการรณรงค์ส่งเสริมการสร้างสติในอาคารสำนักงานของท่านต่อไปเพราะยิ่งทำได้มากเท่าไรสังคมก็จะยิ่งเป็นสังคมที่มีปัญญามากขึ้นเท่านั้น

ข่าวเกี่ยวกับโครงการ