EN  |  TH

แต่งตัวอย่างไรให้ดูดีกับการเริ่มต้นทำงาน

business-1219868_960_720
0

การทำงานในสถานประกอบการแต่ละแห่งหากมีเครื่องแบบการแต่งกายเฉพาะที่ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ขององค์กรนั้น ๆ อย่างสถาบันการเงินเช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย บริษัทบัตรเครดิต เป็นต้น หรือสถานประกอบการเอกชนทั่วไป รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ บริษัทขนาดใหญ่ รวมถึงสถานศึกษา พนักงานทุกคนซึ่งถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการควรต้องแต่งตัวเสื้อผ้าทำงานตามที่แต่ละสถานประกอบการกำหนดไว้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียง เป็นทีมเดียวกัน และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรพร้อมกับเป็นการสร้างบุคลิกภาพที่ทำงานให้กับผู้สวมใส่เสื้อผ้าทำงานให้สวยงามเรียบร้อย

 woman-holding-a-blank-notebook-and-colourful-drawings_1134-74

                แต่หากว่าสถานประกอบการใดไม่มีเครื่องแบบแต่งกายหรือให้แต่งกายตามฟรีสไตล์ในบางวันทำงาน ผู้ปฏิบัติงานก็ควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าทำงานให้เรียบร้อยเหมาะกับสถานที่ทำงานเพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่พร้อมให้เกียรติตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นบุคลิกภาพที่ทำงานอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการพูดจามีน้ำเสียงที่นุ่มนวล ไม่หยาบคาย การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทางที่สุภาพเรียบร้อย ไม่แข็งกระด้าง และการแสดงความคิดเห็นที่ไม่รุนแรงและบ่งบอกถึงความขัดแย้งเกิดขึ้น

ซึ่งบุคลิกภาพที่ทำงานในส่วนที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าทำงานนั้น เหมือนเป็นสิ่งเบื้องต้นที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องพึงตระหนักใส่ใจตลอดเวลา และคิดเสมอว่าการแต่งกายที่ดีเสมือนเป็นการที่สร้างภาพลักษณ์บุคลิกภาพที่สวยงาม ดึงดูดผู้พบเห็นให้ชื่นชม รักใคร่ และลดความขัดแย้งภายในองค์กร เพราะการสวมใส่เสื้อผ้าทำงานที่สั้นและสีฉูดฉาดมีลวดลายไม่เหมาะกับสถานที่ทำงาน ย่อมทำให้เกิดการตำหนิจากเพื่อนร่วมงานและจากหัวหน้างานทำให้เกิดสภาวะการทำงานที่อึดอัดจากสาเหตุเพียงอย่างเดียวคือการสร้างบุคลิกภาพที่ทำงานที่ไม่เหมาะสมจากการสวมใส่เสื้อผ้าทำงานที่ไม่สมควร

smiling-young-businessman_1098-778 
ดังนั้นผู้ปฏิบัติควรแต่งตัวเสื้อผ้าทำงานเพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ทำงานให้ดูดีกับการเริ่มต้นทำงาน โดยควรเลือกเสื้อผ้าที่มีโทนสีเรียบร้อย สีสันไม่ฉูดฉาด ลวดลายดูดีแต่ไม่เยอะเกินไป และควรสวมใส่เสื้อสูทในงานทางการ รวมทั้งรองเท้าที่เหมาะสมกับงาน เพราะการสวมใส่เสื้อผ้าต่าง ๆ จะสร้างบุคลิกภาพที่ทำงานให้ดูเรียบร้อย สบายตา เป็นการสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ผู้สวมใส่ สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้พบเห็น สร้างความเคารพให้กับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และสร้างความไว้วางใจให้กับหัวหน้างานในการมอบหมายงานที่มีความสำคัญให้ เพราะว่าการแต่งกายที่ดูดีนั้น บ่งบอกถึงการแสดงออกทางความคิดต่อองค์กรที่ปฏิบัติงานว่าผู้ปฏิบัติงานมององค์กรอย่างไร และให้ความเคารพต่อองค์กร สถานที่ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และลูกค้าหรือไม่

executives-reviewing-the-last-report_1098-4017

อย่างไรก็ตามการสร้างบุคลิกภาพที่ทำงานด้านการแต่งกายจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้สวมใส่ได้ด้วย เพราะจะสร้างความมั่นใจในการทำงาน ว่าจะไม่โดนตำหนิ หรือนินทาอย่างแน่นอน ทำให้การทำงานสร้างผลงานออกมาดี ซึ่งก็จะมีผลต่อผลตอบแทนได้รับด้วยเช่นกัน