EN  |  TH

เคล็ดลับการทำงานมืออาชีพ

มุ่งสู่การทำงานที่ดีกว่า 1

สำหรับการทำงานไม่ว่าในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนการเรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการเรียนรู้ทักษะการทำงานจะนำเราไปสู่การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในตำแหน่งงานของตนเอง นั้นหมายความว่าหากเราสามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่น หรือมีทักษะในการทำงานหลายด้านมากกว่าอื่น ย่อมเตะตาหัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชาอย่างแน่นนอน แล้วจะทำอย่างไรให้มีทักษะสามารถพัฒนาทักษะการทำงานได้รวดเร็ว หรือ มีทักษะมากกว่าคนอื่น ......มาติดตามกัน..

0 comment

คิดบวกอย่างไรกับงานที่คุณอยากลาออก2

ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และต้องติดต่อประสานงานกับหลายฝ่ายมักจะเกิดปัญหาระหว่างการทำงานเสมอ จนหลายๆคนเกิดความกดดัน เกิดความเครียดในการทำงานจนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน และเกิดความรู้สึกที่อยากจะลาออกจากงานวันละหลายรอบ ทั้งนี้นอกจากควรจะพยายามหันมาคิดบวก มองปัญหาต่างเพื่อหาแง่ดีของปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทำงานแล้ว ความจะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อสำหรับการแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยอาทิเช่น   เรียนรู้ที่จะหัวเราะ..

0 comment

คิดบวกอย่างไรกับงานที่คุณอยากลาออก1

บางครั้งคุณอาจได้รับความรู้สึกที่ไม่ดีในขณะที่ทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้และเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ที่คุณจำเป็นต้องทำงานร่วมกับคนที่คุณไม่ได้ชอบด้วยแล้ว อาจทำให้รู้สึกท้อแท้จนอยากลาออกจากงานที่ทำอยู่ จึงมีข้อเสนอแนะดีๆในการทำงานเมื่อคุณรู้สึกแย่กับที่ทำงานของคุณ โดยคุณสามารถอยู่รอดในที่ทำงาน แต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับเพื่อนร่วมงานของคุณน้อยลง หรือหลีกเลี่ยงการประชุมกับเพื่อนร่วมงาน การเรียนรู้วิธีการปรับตัวและคิดบวกในที่ทำงานเข้าไว้เพื่อให้เวลาในการทำงานของคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้น ดังนี้  ..

0 comment

Cheer up !!!สร้างแรงจูงอย่างไรให้การทำงานอย่างมีความสุข

ในการทำงานแต่ละวันนอกจากจะมีประสบการณ์ที่ดี เรื่องที่น่าสนุกในการทำงานแล้ว ย่อมมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยและท้อแท้ใจ หมดกำลังใจกันบ้าง และจะทำอย่างไรล่ะให้มีกำลังใจ สร้างกำลังใจให้เกิดมีแรงจูงใจในการกลับมาทำงานอีกครั้ง เคล็ดลับในการการสร้างแรงจูงใจในการทำงานไม่อยาก เริ่มจาก หัดคิดบวก สร้างทัศนคติและอารมณ์ของตัวเองให้เป็นด้านบวกอยู่เสมอ..

0 comment

กำลังใจดีๆ สู่การทำงานอย่างมีความสุข

การทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิต เพราะนอกจากจะไปนำสู่การมีรายได้และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จนทำให้ใครหลายคนคิดว่าเราทุกคนจึงต้องทำงาน ซึ่งการทำงานโดยทำงานในตำแหน่งสูงๆ บริษัทหรือองค์กรดีๆเป็นบทบาทหนึ่งที่มีคุณค่าในชีวิต อาจกล่าวได้ว่าอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตเราได้มอบให้การทำงานไปแล้ว และหลายๆคงเกิดความเครียดอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในหน่วยงานเอกชนที่ต้องจมอยู่กับงานเดิมเป็นเวลาหลายๆปี ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย แต่ก็ต้องทนทำต่อไปการดำรงเพื่อชีวิต..

0 comment

การประเมินตนเอง...สำคัญไฉน?

หลังจากที่เริ่มการทำงานมาได้สักระยะ เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพภาพการทำงานของตัวเอง ว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธภาพรึไม่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการ ประเมินตนเอง ทดสอบวัดระดับเพื่อหาผลลัพธ์ของประสิทธิภาพในการทำงานของตัวเองเองว่าทำงานมาได้สักระยะ อาจจะเป็นการประเมินช่วงทดลองงาน การประเมินหลังผ่านโปร การประเมินการทำงานกลางปี เพื่อหาจุดบกพร่องจากการประเมิณและนำมาพัฒนาตนเอง..

0 comment

พัฒนาตนเองอย่างไรให้พร้อมรับ...AEC

ขณะนี้ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ AEC ซึ่งในกฎบัตรอาเซียนมาตราที่ 34 ระบุให้ใช้ภาษาทำงานของอาเซียน คือ "ภาษาอังกฤษ" เพราะฉนั้น “การพัฒนาภาษาอังกฤษ”..

0 comment

ปรับมุมมองการทำงานอย่างไรให้เกิด ความ ก้าวหน้า …อย่างมีสเต็ป…

ทักษะและประสบการณ์เป็นคุณสมบัติสำคัญที่นายจ้างต้องการจากพนักงานที่รับสมัครเข้ามาทำงานในองค์กร แต่แม้ว่าคุณจะเก่งกาจและมีความสามารถขนาดไหน เมื่อได้ก้าวเข้ามาสู่สังคมการทำงานแล้ว พนักงานใหม่อย่างคุณต่างก็ต้องมุ่งหวังที่จะ ก้าวหน้า ในอาชีพกันทั้งนั้น แล้วองค์ประกอบอะไรล่ะที่จะทำให้พนักงานใหม่อย่างคุณประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน   ประเมินผลงานของตนเอง หากคุณต้องการความ..

0 comment

ภาษาอังกฤษกับงาน IT...

งานด้าน IT ถือเป็นว่าเป็นสาขาอาชีพของอนาคตที่เกี่ยวนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันก็มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานไอทีมากขึ้น โดยอาชีพดังกล่าวนอกจากผู้ที่ต้องการสมัครงานจำเป็นจะต้องมีความรู้ในด้านวิทย์ หรือ ด้านศิลป์ รวมถึงทักษะความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ วิธีการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆผ่านทางด้าน IT..

0 comment

ปรับมุมมองการทำงานอย่างไรให้เกิด ความก้าวหน้า...อย่างมีสเต็ป 2

ความก้าวหน้า ในสังคมการทำงานนอกจากความรู้ความสามารถและประสบกาณ์การทำงานแล้ว การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรรวมถึงการวางตัวและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ ความก้าวหน้า ในการทำงาน และไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานหรือพนักงานใหม่ก็ควรจะมีทัศนคติด้านบวกเกี่ยวกับการทำงาน  และการรู้จักการวางตัวในสังคมการทำงานดังนี้ ควรรู้จักที่จะเคารพผู้อื่น การให้ความเคารพส่วนใหญ่จะคิดว่าต้องเฉพาะผู้ที่มีอาวุโสกว่าเราเท่านั้นที่เราควรเคารพและให้เกียรติ แต่ในความเป็นจริงโดยเฉพาะในด้านการทำงานให้เกิด ความก้าวหน้า เราควรเคารพทุก ๆ..

0 comment