EN  |  TH

เคล็ดลับการทำงานมืออาชีพ

เทคนิคพูด present งาน มีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบันการนำเสนองาน (Presentation) ถือว่าเป็นทักษะที่มีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะในแวดวงอาชีพไหน ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพราะนอกจากจะแสดงถึงทักษะการสื่อสารที่ดี ยังเป็นเหมือนการประเมินประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือไปในตัวอีกด้วย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราทุกคนต่างก็สามารถพูดนำเสนอได้ แต่จะสามารถสื่อสารที่ต้องการนำเสนอออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพเพียงพอหรือไม่ต่างหากที่สำคัญ แต่ไม่ต้องกังวลไป..

0 comment

การเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ

การเขียน Action Plan หมายถึง การนำความคิดหรือวิธีการที่ได้ผ่านการคิดและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์  อย่างละเอียดมาแล้ว สำหรับชี้นำการดำเนินการตามกลยุทธ์ ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า  มีความสำคัญอย่างมาก..

0 comment

7 คนทำงานไอที ที่โดดเด่นสุดในปี 2014

คนทำงานไอที ที่โดดเด่นในรอบปี 2014 ที่นำมาเสนอกันนี้ ต้องยอมรับเลยค่ะว่าแต่ละท่านนั้นเป็นบุคคลคนทำงานไอที ชนิดที่เรียกว่า มีคนรู้จักอย่างกว้างขวาง ไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้ ซึ่งในปี 2014..

0 comment

5 เคล็ดลับการเลือกใช้บริการ Payroll Service

คือการบริการให้คำปรึกษาและดูแลบริหาร ระบบการจ่ายเงินเดือนพนักงาน ซึ่งเป็นบริการอีกประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมและมีหลากหลายบริษัทเปิดให้บริการ โดยการให้บริการนั้นมีหลากหลายตั้งแต่การบริการให้คำปรึกษา การดูแลเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำเงินเดือนให้กับพนักงาน  การบันทึกข้อมูลเงินได้ส่วนต่างๆอย่างละเอียด เช่น การหักเงิน,ค่าล่วงเวลา,พนักงานเข้าใหม่, พนักงานลาออก ตลอดไปจนถึงการคำนวณภาษี การตรวจสอบ และการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ..

0 comment

8 วิธีกระตุ้นแรงใจในการทำงาน

บ่อยครั้งที่มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายก็ไม่อยากไปทำงานในวันต่อไปเอาซะเลย จะด้วยเหตุผลอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละตัวบุคคล บางคนก็ทำงานหนักและเหนื่อยเกินกว่าจะไปทำงานในวันต่อไป หรือบางคนก็แค่ขี้เกียจเพราะขาดแรงบัลดาลใจใหม่ๆ ดังนั้นเรามาสร้างแรงกระตุ้นเพื่อเพิ่มพลังใจให้อยากไปทำงานกันเถอะ... สร้างเป้าหมายระยาว >> คือการกำหนดสิ่งที่อยากทำหรือยากได้ให้สำเร็จ เช่น นับจากนี้ไปอีก..

0 comment

5 เคล็ดลับดีๆปรับปรุงความสัมพันธ์ในที่ทำงานให้ดีขึ้น

การสร้าง"ความสัมพันธ์"นั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถสร้างได้ ซึ่งการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นได้นั้น ควรจะได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติความต้องการของคนโดยทั่วไปเสียก่อน ถ้าหากต้องการจะทำให้เกิดความพึงพอใจเพื่อเป็นการ"สานความสัมพันธ์"ก็ควรจะทำในสิ่งที่บุคคลอื่นต้องการ จนเกิดความพึงพอใจกฎเกณฑ์ข้อนี้เป็นเงื่อนไขที่สำคัญมากในการสร้างให้เกิด"มนุษยสัมพันธ์" การปรับปรุงและสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงานให้ดีขึ้นนั้น ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมอีกด้านหนึ่ง เรามาเรียนรู้วิธีสร้างความสัมพันธ์และปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วย 5 เคล็ดลับดีๆ..

0 comment

5 ขั้นตอนเลือกบริษัท payroll service…

Payroll Service คือบริการสำหรับบริหารระบบการจัดทำและจ่ายเงินเดือนพนักงานเป็น บริการอีกประเภทหนึ่งซึ่งขณะนี้มีหลายบริษัทได้เปิดให้บริการ  โดยเป็นบริการการให้คําปรึกษา และดูแลการจัดทําเงินเดือนพนักงาน ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลเงินได้/เงินหัก,ค่าล่วงเวลา,พนักงานเข้าใหม่, พนักงานลาออก จนถึงการคํานวณภาษี การตรวจสอบ..

0 comment

9 ขั้นตอนเลือก IT Outsourcing

สาเหตุที่หลายๆองค์กรหันมาพัฒนาระบบสารสนเทศมากขึ้น คำตอบที่เห็นได้ชัดคงอยู่ที่แรงกดดันของสภาพระบบเศรษฐกิจใหม่ ระบบเศรษฐกิจ ที่มีกลไกการทำงานที่ต้องใช้วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารมากขึ้นแรงกดดันที่สำคัญได้แก่ สภาพการตลาดที่เปลี่ยนไป ทางเลือกของลูกค้า เน้นการบริการที่ดี สามารถเลือกหาสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้มาก..

0 comment

พัฒนาตนเอง เคล็ด(ไม่)ลับ...อย่างไรให้เข้าตานายจ้าง

พัฒนาตนเอง ในการทำงานไม่ว่าสาขาอาชีพใดก็ตาม  จะมาเผยความลับ หากต้องการความก้าวหน้าย่อมต้องหมั่น พัฒนาตนเอง และรู้จักการปรับตัว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวพัฒนาตนเองในการทำงานทั้งในแง่ของเนื้อหาการทำงานและการประสานงานกับผู้อื่นด้วย สำหรับเทคนิคการ พัฒนาตนเอง ในการทำงานไม่ยากเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่......

0 comment