EN  |  TH

“ออฟฟิสแห่งความสุข” โดยคุณพิทยากร ลีลาภัทร์ หรือ Aston27 ที่ Professional One

0

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 10:00-12:00 บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด (Professional One) ได้เกียรติจากคุณเอ๊ดดี้ พิทยากร ลีลาภัทร์ หรือ Aston 27 บล็อกเกอร์แนวธรรมะที่เป็นที่รู้จักกันดีในโลกออนไลน์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านธรรมะและการสร้างสติในหัวข้อ “ออฟฟิสแห่งความสุข” โดยการบรรยายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพื้นที่สีขาวในป่าคอนกรีต ที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการสร้างสติในอาคารสำนักงาน CSR ที่โปรเฟสชันแนลวันเชื่อว่าการลดความเครียดของคนทำงานไม่ให้ระบาดไปถึงสังคมรอบข้างคือครอบครัวหรือเพื่อนๆในสำนักงานเดียวกัน จะช่วยสร้างสรรค์สังคมในภาพรวมให้เป็นสุขขึ้น

Aston27 บรรยายธรรมะที่ Professional One

คุณพิทยากร หรือ Aston27 ร่วม CSR สร้างสติกับโปรเฟสชันแนลวัน

ในงานบรรยายนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสซักถามคุณเอ็ดดี้อย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง โดยคุณเอ็ดดี้ได้ให้ความกระจ่างทางธรรม ทำให้ผู้ร่วมสัมมนาเข้าใจและปฏิบัติได้โดยไม่มีขัดแย้งกับทางโลกเช่นการปล่อยวางในทางธรรมคืออะไร แท้จริงแล้วคำสอนทางธรรมะมีหลายหมวด พระพุทธเจ้าส่งเสริมให้คนทำงานเต็มที่แต่อย่างคาดหวังผล เป็นต้น โปรเฟสชันแนลวันจะทำการลง VDO บันทึกการสัมมนาเร็วๆนี้ทางช่องทาง Youtube ของ Professional One ที่ http://www.youtube.com/itjobsth

Aston27 ร่วมสร้างสติให้คนทำงานที่ Professional One

คุณพรสุรางค์ ขาวเจริญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรมของ Professional One ทำหน้าที่พิธีกรสัมภาษณ์คุณพิทยากร

หากท่านสนใจร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “งานยุ่งทั้งวันจะปฏิบัติธรรมอย่างไร” ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556 โดยโดยอาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 02-619-2161 ต่อ 1140 หรือ www.professional-one.com

คุณพิทยากร ให้เกียรติร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับทีมงาน Professional One หลังจบบรรยายออฟฟิสแห่งความสุข

รายละเอียดของ CSR โครงการพื้นที่สีขาวในป่าคอนกรีต  คลิ๊ก  https://www.professional-one.com/clear-minds/