EN  |  TH

อยากเปลี่ยนงานใหม่ต้องทำอย่างไร

man-with-thumb-on-forehead-thoughtful_1262-725
0

การทำงานในแต่ละวันนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่การทำงานทุกอย่างด้วยใจรักและคิดบวกตลอดเวลาแบบนี้สิที่หลาย ๆ คนเรียกว่ายาก เพราะการทำงานทุกวันทำให้คุณต้องพบเจอกับปัญหามากมาย จนทำให้คุณเบื่อหน่ายและคิดเตรียมตัวลาออก แต่คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่า การเปลี่ยนงานออกจากงานครั้งนี้ของคุณไม่ได้เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบของคุณ วันนี้ขอแนะนำ 5 คำถามดี ๆ ที่คุณควรถามตัวเองก่อนที่คุณคิดจะเตรียมตัวลาออก

woman-with-lots-of-papers-and-folders_1187-895

5 คำถามที่คุณต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนที่คุณจะเตรียมตัวลาออกจากงานประจำของคุณ

 1.       คุณแน่ใจหรือไม้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้มาจากอารมณ์

จริงอยู่ที่อารมณ์นั้นคือสิ่งสำคัญที่ทำให้หลาย ๆ คนคิดเปลี่ยนงานออกจากงาน แต่หากการเตรียมตัวลาออกของคุณมากจากอารมณ์แล้วล่ะก็ ย่อมไม่เป็นผลดีกับตัวคุณอย่างแน่นอน ฉะนั้นก่อนเตรียมตัวลาออก คุณควรคิดและตอบตัวเองให้ได้เสียก่อนว่าการเปลี่ยนงานออกจากงานครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากอารมณ์ของคุณ

2.       คุณมีงานใหม่ไว้รองรับการเปลี่ยนงานออกจากงานครั้งนี้ของคุณแล้วหรือยัง

การที่คุณคิดเตรียมตัวลาออกนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากหากคุณมีงานใหม่ที่รองรับการเปลี่ยนงานออกจากงานครั้งนี้ของคุณ แต่หากว่าคุณลาออกในขณะที่ยังไม่มีงานใหม่ไว้รองรับแล้วล่ะก็ ย่อมไม่เป็นผลดีกับชีวิตความเป็นอยู่ของคุณอย่างแน่นอน

resign

3.       คุณรู้สึกเบื่อกับงานของคุณจริง ๆหรือไม่

บางคนแค่งานหนักในแต่ละวันก็อาจทำให้รู้สึกเบื่อกับงานที่ทำอยู่ทุกวันก็เป็นได้ จนอาจทำให้คิดเตรียมตัวลาออกหรือเปลี่ยนงานออกจากงานแต่นั้นคุณต้องแน่ใจก่อนว่าความรู้สึกตรงนั้น มันแค่ความรู้สึกเหนื่อยที่มีต่องานหรือว่ารู้สึกเบื่อกับงานของคุณจริง ๆ กันแน่

4.       งานใหม่ของคุณได้ค่าตอบแทนที่ดีกว่าหรือไม่

หากงานใหม่ที่คุณต้องการไปทำนั้นได้ค่าตอบแทนที่น้อยกว่าเดิม นั้นไม่ใช่เรื่องดีแน่นอน เพราะปัจจุบันค่าครองชีพในแต่ละวันยิ่งเพิ่มขึ้น ฉะนั้นคุณควรรอโอกาสหรือชะลอความคิดในเรื่องลาออกเอาไว้ก่อน เพื่อหางานใหม่ที่ได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าเดิม

5.       คุณควรตอบตัวเองให้ได้ว่าการเปลี่ยนงานออกจากงานครั้งนี้ของคุณ มันเกิดขึ้นมาจากอะไร

การสำรวจความคิดและการตัดสินใจของตัวเองนั้น เป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก เพราะมันทำให้คุณรู้ว่าอนาคตในการทำงานทำงานของคุณนั้น จะไปในทิศทางใด เพราะการรู้จักตัวเองและความต้องการที่แท้จริงของตัวเองนั้น มันจะทำให้คุณเดินไปข้างหน้าอย่างไม่ผิดพลาด

เมื่อคุณตอบตัวเองได้ทุกข้อแล้ว เชื่อเลยว่าคุณจะรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองว่า วันนี้คุณพร้อมเปลี่ยนงานใหม่แล้วหรือยัง