EN  |  TH

สมัครงานเฮลุ้นโชคกับโปรวัน ขยายเวลาร่วมสนุกถึงวันที่ 30 พฤจิกายน 62

เฮต่อเวลา
0

โปรวัน ขอเชิญผู้สนใจสมัครงานทุกท่าน ร่วมสนุกกิจกรรม “สมัครงานเฮ…ลุ้นโชคกับโปรวัน”  แจกรางวัลตั๋วหนังพรีเมี่ยมและป๊อบคอร์น มากกว่า 15 รางวัล ให้คุณสมัครได้ได้ทุกตำแหน่ง

  1. เพียงสมัครงานผ่าน Smarter  Member   https://member.professional-one.com/job   เท่านั้น
  2. เฉพาะสมาชิกใหม่ และไม่เคยลงทะเบียนสมัครงานกับเรามาก่อน

ขยายระยะเวลาร่วมสนุก วันนี้  – 30 พ.ย.  62

ลุ้นรับรางวัลดังนี้

รางวัลที่ 1  Gift Voucher SF  Cinema Executive Suite/Sweet จำนวน 2 ที่นั่ง + Set  Popcorn  1 ชุด  จำนวน 5 รางวัล

รางวัลที่-1-1

รางวัลที่ 2  Gift Voucher SF  Cinema  Executive Seat  จำนวน 2 ที่นั่ง จำนวน 10 รางวัล

รางวัลที่-2-2

กติกา

1. คัดเลือกโดยผู้บริหาร จับสลากหาผู้โชคดี จำนวน 15 รางวัล ประกาศทาง LINE  : @JobONE  วันที่  7  พ.ย. 62

2. ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อกลับแอดมิน และแจ้งรายละเอียดในการเข้ารับรางวัลที่บริษัทด้วยตัวเอง ทาง LINE  : @JobONE  ภายในวันที่ 11 พ.ย. 62  เวลา 10:00 น. หากพ้นกำหนดการนี้ จะถือว่าสละสิทธิการรับรางวัล

3. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใดๆได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล (ที่มีมูลค่าเท่ากัน) โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้

4. ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัล ยืนยันและให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการพิมพ์ เผยแพร่ ใช้ และส่งต่อรายชื่อ รูปถ่าย ภาพ เสียง และข้อมูลอื่นใด ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม หรือที่เกิดขึ้นระหว่างการรับรางวัล เพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์

5. เฉพาะผู้สมัครใหม่ที่ยังไม่เคยสมัครงานกับทางโปรวันเท่านั้น

ระยะเวลาร่วมสนุก เปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมถึงวันที่  30 พ.ย.  62   ประกาศผลวันที่ 6  ธ.ค. 62  ในช่องทาง  LINE : @JobONE