EN  |  TH

พนักงานใหม่ต้องทำตัวอย่างไร

tie-690084_960_720
0

เมื่อพนักงานใหม่เข้ามาเริ่มงานที่ใหม่ ในช่วง 3-4 เดือนแรกจะเป็นที่จับตามองของเพื่อนร่วมงานทุกฝ่ายถึงการทำงาน การปรับตัวของพนักงานว่าเขาได้แสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่และเป็นที่ยอมรับต่อคนอื่นหรือไม่ และโดยส่วนมากแล้วปัญหาที่พนักงานใหม่จะพบคือเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับองค์กรและการตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัย ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้มักจะก่อให้เกิดปัญหาในการเริ่มงานที่ใหม่ หากไม่แก้ไขก็จะส่งผลให้เกิดความท้อและไม่อยากทำงานอีก โดยบทความฉบับนี้จะพูดถึงการปรับตัวของพนักงานใหม่ว่าควรทำตัวอย่างไร

businesswoman-with-the-new-employee_1098-3413

 

  1. ทำความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวเอง โดยพนักงานใหม่ อาจจะเรียนรู้ได้จากเพื่อนร่วมงานหรือผู้จัดการ และถามถึงหน้าที่ตัวเองว่าในแต่ละวันนั้นมีหน้าที่อะไร มีบทบาทสำคัญอย่างไรกับองค์กร เพื่อวางแผนการทำงานและวางตัวในที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง
  2. เปิดกว้างพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เป็นสิ่งแรกสำหรับการเริ่มงานที่ใหม่ ถึงแม้ว่าพนักงานใหม่ อาจจะมีความคิดที่ถูกต้องและดีกว่าแต่ไม่ควรคิดขัดแย้งรูปแบบและระบบการทำงานเดิม ควรสอบถามจากเพื่อนร่วมงานถึงที่มาที่ไปของการทำงาน เป็นการหาเหตุผลถึงความคิดที่ต่างจากตัวเอง เมื่อทุกคนในบริษัทรู้จักเรามากขึ้น มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เมื่อนั้นเราอาจจะเสนอความคิดเห็นที่ต่างจากคนอื่นได้โดยไม่มีปัญหา
    executives-looking-for-a-new-strategy_1098-1869
  3. การเริ่มงานที่ใหม่ ควรศึกษารูปแบบการสื่อสารในที่ทำงานเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกับผู้อื่น เช่น การสอบถามจากเพื่อนร่วมงานถึงเรื่องการรับส่งข้อมูล การสื่อสารภายในองค์กรว่ารูปแบบที่เขาใช้กันคืออะไร เช่น นิยมใช้โทรศัพท์สื่อสารกันมากกว่าส่งอีเมล หรือใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารมากกว่าช่องทางอื่นเป็นต้น รวมไปถึงลักษณะการพูดจาว่าเป็นทางการมากน้อยเพียงใด
  4. ศึกษาและเคารพกับวัฒนธรรมขององค์กรเมื่อเริ่มงานที่ใหม่ โดยการสังเกตวัฒนธรรมขององค์กรว่าพนักงานที่นี่เขาปฏิบัติตัวอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นธรรมเนียม ทัศนคติ หรือค่านิยมต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งสามารถสังเกตและสอบถามได้จากผู้ที่ทำงานมาก่อนเพื่อเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตาม
    man-and-woman-shaking-hands_23-2147580174
  5. ให้เวลากับการเข้าสังคม เพราะการเริ่มงานที่ใหม่ นั้นเราจำเป็นจะต้องมีเพื่อน บางครั้งในองค์กรอาจจะมีงานเลี้ยงหรือการทำกิจกรรมร่วมกัน เราในฐานะพนักงานใหม่ จะต้องเข้าร่วมเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน สร้างความประทับใจและส่งผลให้พวกเขาให้ช่วยเหลือแก่คุณต่อไปในอนาคต

 

ทั้งหมดนี้เป็นข้อแนะนำดี ๆ สำหรับการเป็นพนักงานใหม่ เพื่อก้าวสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ หากเปิดใจและตั้งใจเรียนรู้จากการเริ่มงานที่ใหม่ สิ่งที่ได้รับนั้นจะคุ้มค้าและเมื่อปรับตัวได้แล้ว สิ่งที่เป็นผลดีที่สุดคือการทำงานด้วยความราบรื่นและประสบความสำเร็จได้ในอนาคต