ประวัติความเป็นมา - Professional One
 EN  |  TH

ประวัติความเป็นมา

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด ให้บริการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลไอที  ให้กับองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ด้วยปรัชญาการทำธุรกิจของบริษัท ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสายสัมพันธ์กับลูกค้าและบุคลากรเพื่อเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน   ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร และการจัดจ้างพนักงานสายไอที ด้วยการให้บริการตามระบบบริหารงานคุณภาพด้าน HR Outsource  ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ เพื่อให้ลูกค้าสามารถโฟกัสธุรกิจหลักได้อย่างไร้กังวลเมื่อใช้บริการจากเรา

จากจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2528 ภายใต้ชื่อ “เซฟตี้ซัพพลายส์” โดยคุณภากร พิริปุญโญ  หนึ่งในสามเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์รุ่นแรกของไอบีเอ็มประเทศไทย   ด้วยการเริ่มต้นธุรกิจบริการซ่อมและบริการสัญญาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าไอบีเอ็ม  อีกทั้งยังให้บริการด้านพนักงานช่างเทคนิคส่วนหนึ่งให้กับบริษัทไอบีเอ็มอีกด้วย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 บริษัทได้ขยายกิจการ โดยเปิดบริษัท “เซฟตี้ฟอร์ซ” เพื่อให้บริการทรัพยากรบุคคลด้านไอทีโดยเฉพาะ และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น  บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด  โดยย้ายสำนักงานจากอาคารพาณิชย์ที่ซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) มาอยู่ที่ ชั้น 16 อาคารเอสพี (ตึกไอบีเอ็ม)  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา

timrline

ด้วยความทุ่มเทเอาใจใส่ต่อการให้บริการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลด้านไอทีจนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและความเติบโตทางธุรกิจ บริษัท  โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด ได้ก่อตั้งบริษัทในเครือ และขยายพื้นที่สำนักงานเพิ่มขึ้นที่ชั้น 17 ของอาคารเดียวกัน เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ  ได้แก่

บริษัท โปรวัน ไอที จำกัด ให้บริการด้านไอทีเอาท์ซอร์ส (IT Outsourcing Service ) สำหรับการดูแลแก้ปัญหาระบบไอทีให้กับธุรกิจต่างๆ

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน  เอ็ดดูเคชั่น จำกัด   ให้บริการด้านฝึกอบรม (Training Service)  สำหรับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ

และยังคงให้บริการ ซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าและ จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายใต้ชื่อ บริษัท  เซฟตี้ ซัพพลายส์ แอนด์  แอสเสท จำกัด  เสมอมา

นอกจากนโยบายการให้บริการลูกค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  โปรเฟสชันแนลวัน ยังยึดถือนโยบายการทำธุรกิจด้วยความโปร่งใส บริหารบุคลากรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจต่อการให้บริการ ด้วยความจริงใจ จากเรา

“เลือก HR Outsource เลือก Professional One”