EN  |  TH

บริหารเวลา อย่างไร…ให้ประสบความสำเร็จ

0

ปัจจุบันสภาพสังคมไทยโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆ ได้เปลี่ยนจากการทำอาชีพเกษตรกร สู่พนักงานบริษัทในเมืองกันซะเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าเราจะอยู่ในบริบทไหน จะเป็นพนักงานบริษัทหรือจะเป็นเกษตกร การ บริหารเวลา เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะพนักงานบริษัท หรือมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย การบริหารเวลาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง จะ บริหารเวลา อย่างไรไม่ให้เสียเวลาหรือกระทบการทำงาน และจะบริหารเวลาอย่างไรให้มีผลลัพธ์ของการทำงานแล้วประสบความสำเร็จมาดูกัน

ตารางเวลา

ตารางเวลา

การจัดตารางเวลาในการดำเนินชีวิต

รวมถึงการทำงานให้ชัดเจน จะด้วยการบันทึกไว้ในสมุดบันทึก หรือในแท็ปเลตตามแต่สะดวก โดยลำดับการทำงานในเรื่องที่สำคัญที่สุดไว้ก่อน ซึ่งการบริหารเวลาที่ดีจะให้ผลลัพธ์ในการทำงานให้ง่ายขึ้น

ตรงต่อเวลา

ตรงต่อเวลา

ตรงต่อเวลา

ภายหลังจากที่คุณบริหารเวลาและจัดตารางการทำงานไว้อย่างชัดเจนแล้ว ขั้นต่อไปคือคุณต้องตรงต่อเวลา โดยเฉพาะตรงเวลาในของเรื่องการทำงาน ผลลัพธ์ของการตรงต่อเวลาอาจจะส่งผลไปถึงการปรับเพิ่มโบนัส หรือตำแหน่งของคุณก็เป็นได้ นอกจากนี้ยังจะทำให้คุณเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถืออีกด้วย

การจัดความสำคัญ

การจัดความสำคัญ

 

เทคนิคบริหารเวลา

เทคนิคบริหารเวลา

ทั้งนี้เทคนิคของการบริหารเวลาข้างต้น เป็นเพียงเทคนิคเล็กๆน้อยๆ ที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิต หรือในการทำงานของตนเอง เพราะเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญจะปล่อยให้ผ่านเลยไปแบบไร้ประโยชน์คงน่าเสียดาย หากรู้จักหารบริหารเวลาให้ดี เชื่อเลยว่าชีวิตท่านทั้งหลายจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน